Källor
1. “Risinge födelsebok C:13, 1917-1927, 1919.”
2. “Högbo SCB födelsebok 1860-1949, födda 1923 SVAR s. 106,” “Högbo SCB födelsebok 1860-1949, födda 1922 SVAR s. 106.”
3. “Sveriges dödbok 1947-2006.”
4. “Risinge församlingsbok AIIa:16, 1917-1925, s. 17.”
5. “Ovansjö utflyttning B:8, 1916-1926, s. 69.”
6. “Risinge inflyttning BI:6, 1916-1927, 1921, s. 106.”
7. “Risinge födelsebok C:11, 1895-1904, sid 5.”
8. “Sveriges dödbok 1950-1999.”
9. “Högbo vigselbok EI:5, 1908-1922, nr 48.”
10. “Risinge husförhör AI:45, 1891-1896, s. 254.”
11. “Gävle, Heliga Trefaldighet inflyttning BII:6, 1926-1936, s. 586.”
12. “Högbo församlingsbok, 1910-1918, AIIa:11, s. 1945.”
13. “Gävle Heliga Trefaldighet församlingsbok AIIaa:18 sid 3487.”
14. “Sveriges befolkning 1970.”
15. “Högbo församlingsbok AIIa:10, 1910-1918, s. 1270.”
16. “Högbo församlingsbok AIIa:15, 1919-1927, s. 1388.”
17. “Högbo församlingsbok AIIa:16, 1919-1927, s. 1779,” “Högbo församlingsbok AIIa:16, 1919-1927, s. 1779.”
18. “Östersund födelsebok C:7, 1900-1907.”
19. “Ovansjö församlingsbok AIIa:12, 1912-1918, s. 330.”
20. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1915 SVAR.”
21. “Ovansjö församlingsbok AIIa:18, 1919-1927, s.1136.”
22. “Norrköping Matteus församlingsbok AIIaa:41, 1921-1925, s. 951.”
23. Stockholm Klara, Rote 3. mantalslängder/mataluppgifter, Kvarteret Klockan, hus 4,5,8,9. 1923-32. 1923 (9390,9422), 1924 (9459, 9460), 1925 (9650-9653), 1926 (9492-9495), 1927 ( 2067, 2061-2062), 1928 (2171-2174), 1929 ( 2206-2208), 1930 (2375-2377), 1931 (2216, 2219-2221), 1932 (2153, 2157-2159)
24. Stockholm, Enskede, mantalslängd/mantalsuppgift 1933, s. 5632-5637.
25. “Klaraskivan Stockholms stadsarkiv, häfte 3709, s. 7, rad 10.”
26. “Högbo födelsebok C:10.”
27. “Stora Tuna födelsebok C:18, 1914-1920.”
28. “Sveriges befolkning 1980.”
29. “Ovansjö födelsebok C:4, 1767-1800.”
30. “Högalid SCB födelsebok 1860-1949.”
31. “Torsåker husförhör AI:23a, 1866-1870, s. 87.”
32. Minnesbrev
33. “Sveriges befolkning 1890.”
34. “Ovansjö församlingsbok AIIa:4, 1901-1905, s. 234.”
35. “Ovansjö församlingsbok AIIa:8, 1906-1912, s. 289.”
36. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1900 SVAR s. 203.”
37. “Högbo SCB födelsebok 1860-1949, födda 1894 SVAR s. 58.”
38. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1902 SVAR s. 119.”
39. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1906 SVAR s. 106.”
40. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1898 SVAR s. 102.”
41. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1903 SVAR s. 100.”
42. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1909 SVAR s. 173.”
43. “Borgsjö födelsebok C:5, 1895-1910, s. 359.”
44. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1911 SVAR s. 71.”
45. “Hofors SCB födelsebok 1860-1949, födda 1911 SVAR s. 188.”
46. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1905 SVAR s. 98.”
47. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1896 SVAR s. 58.”
48. “Bouppteckning Arvsskifte,” 13 aug 1987, Kertin Ellert har bouppteckningen.
49. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1907 SVAR s. 127.”
50. Arbetarbladet.
51. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1936 SVAR s. 48.”
52. “Sveriges dödbok 1901-2009.”
53. “Hofors SCB födelsebok 1860-1949, födda 1930 SVAR s. 58.”
54. “Ovansjö födelsebok C:3, 1741-1766, sid 291 och 351.”
55. “Ovansjö dödbok F:2, 1829-1861.”
56. “Ovansjö husförhör AI:4b, 1764-1776, sid 120.”
57. “Ovansjö husförhör AI:5a, 1776-1782, sid 127.”
58. “Ovansjö husförhör AI:6b, 1787-1784, sid 45.”
59. “Ovansjö husförhör AI:7b, 174.1800, sid 301, 311 och 319.”
60. “Ovansjö husförhör AI:8b, 1801-1807, s. 129, 131, 163 och.”
61. “Ovansjö husförhör AI:9b, 1808-1813, s. 158.”
62. “Ovansjö husförhör AI:10b, 1814-1819, s. 244.”
63. “Ovansjö husförhör AI:11b, 1820-1825, s. 264.”
64. “Östersund församlingsbok AIIa:1f, s. 1549.”
65. “Kall födelsebok C:5, 1861-1878.”
66. “Bouppteckning.”
67. “Östersund församlingsbok AIIa:2a s. 245.”
68. “Gävleborgs län mantalslängd 1971.”
69. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1921 SVAR s. 55.”
70. “Dödsannons.”
71. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1921 SVAR s. 40.”
72. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1932 SVAR s. 26.”
73. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1930 SVAR s. 36.”
74. www.upplysning.se.
75. “Ovansjö födelsebok C:6, 1823-1845.”
76. “Torsåker SCB dödbok 1860-1949, döda 1903, SVAR sid 1097.”
77. “Torsåker födelsebok C:5, 1807-1846.”
78. “Ovansjö SCB dödbok 1860-1949, döda 1918, SVAR s. 96.”
79. “Torsåker vigselbok E:1, 1813-1861.”
80. “Torsåker husförhör AI:21a, 1852-1861, s 115.”
81. “Torsåker husförhör AI:24a, 1871-1885, s. 84, 80.”
82. “Torsåker husförhör AI:25a, 1876-1880, s. 82.”
83. “Torsåker husförhör AI:25a, 1876-1880, s. 33.”
84. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, sid 275.”
85. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806.”
86. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779.”
87. “Sveriges dödbok 1901-2013.”
88. “Ovansjö födelsebok C:5, 1801-1822, sid 53.”
89. “Ovansjö dödbok F:3, 1862-1886, år 1881.”
90. “Ovansjö husförhör AI:13a, 1831-1835, sid 149 ,” “Ovansjö husförhör AI:13a, 1831-1835, s. 149.”
91. “Ovansjö dödbok F:3, 1862-1886. år 1885.”
92. “Ovansjö husförhör AI:15a, 1841-1845, sid 157 .”
93. “Ovansjö husförhör AI:17, 1845-1850, sid 170.”
94. “Ovansjö husförhör AI:26a, 1881-1885, sid 270.”
95. “Ovansjö husförhör AI:14a, 1836-1840, sid 145 .”
96. “Ovansjö hudförhör AI:18a, 1846-1850, sid 170.”
97. “Ovanajö husförhör AI:19a, 1851-1855, sid 165.”
98. “Ovansjö husförhör AI:21a, 1856-1860, sid 163.”
99. “Torsåker husförhör AI:16c, 1832-1837, s. 4.”
100. “Torsåker husförhör AI:18a, 1842-1847, s. 3.”
101. “Torsåker vigselbok C:4, 1780-1812.”
102. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 43.”
103. “Torsåker husförhör AI:16a, 1817-1836, s. 31b.”
104. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862.”
105. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-1779.”
106. “Torsåker födelsebom C:2, 1716-1746.”
107. “Torsåker husförhör AI:14b, 1809-1816, s. 16.”
108. “Torsåker husförhör AI:14d, 1809-1816, s. 133.”
109. “Torsåker husförhör AI:16a, 1817-1836, s. 14.”
110. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, sid 343.”
111. “Torsåker dödbok, F:1 1805-1862, år 1842 (AD bild 82).”
112. “Torsåker AI:18a, 1842-1846, sid 110.”
113. “Garpenberg födelsebok C:4, 1775-1860.”
114. “Ovansjö husförhör AI:1, -1723, sid 143.”
115. “Norrbärke födelsebok C:3, 1705-1734, s.81.”
116. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 25.”
117. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, s. 20.”
118. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-1779, s. 11.”
119. “Torsåker husförhör AI:4, 1736-1753, s. 228.”
120. “Torsåker husförhör AI:6, 1754-1764, s. 99.”
121. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 199.”
122. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 86.”
123. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715.”
124. “Torsåker husförhör AI:10b, 1781-1788, s. 304.”
125. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 65.”
126. “Torsåker husförhör AI:9c, 1773-1779, s. 293.”
127. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, s. 17.”
128. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, s. 120.”
129. “Risinge vigselbok C:6, 1871-1883, år 1880.”
130. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 61.”
131. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 81.”
132. “Torsåker husförhör AI:15a, 1815-1820, s. 206.”
133. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 70.”
134. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 59.”
135. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779.”
136. Dandanell, Ingvar, Bergsmansliv i Torsåker-Hofors : glimtar ur bygdens historia före 1750, 91-100.
137. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 121.”
138. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1778, s. 134.”
139. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 79.”
140. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 78.”
141. Elteboboken.
142. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, sid 54.”
143. “Generalmönsterrullor 1789-1894, Hälsinge regemente, Ovansjö kompani.”
144. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746.”
145. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 247.”
146. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 56 (148).”
147. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 36.”
148. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746.”
149. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 62.”
150. “Smedsskivan 8.”
151. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806.”
152. “Torsåker husförhör AI:14d, 1809-1816, s. 49.”
153. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 241.”
154. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 123.”
155. “Torsåker husförhör AI:10b, 1781-1788, s. 297.”
156. “Torsåker husförhör AI:10c, 1780--1786. s. 297.”
157. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 107.”
158. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 121.”
159. “Torsåker räkenskaper.”
160. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 2.”
161. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715.”
162. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 193.”
163. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 293.”
164. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 112.”
165. “Torsåker husförhör AI:10b, 1781-1788, s. 237.”
166. “Torsåker husförhör AI:11b, 1787-1793, s. 314.”
167. “Högbo församlingsbok AIIa:16, 1919-1927, s. 1861.”
168. “By SCB födelsebok 1883-1897.”
169. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 73.”
170. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, s. 4.”
171. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 305.”
172. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, s. 175.”
173. “Östra Eneby födelsebok CI:4. 1831-1864, 1864.”
174. “Risinge husförhör AI:37, 1876-1880, sid 86 och 123.”
175. “Risinge husförhör AI:37, 1876-1880, s. 111.”
176. “Risinge husförhör AI:40, 1881-1885, s. 86 (Hulta) + s. 114 (Svartviken) + s.101 (Häradstorp).”
177. Risinge husförhör AI:42, 1886-1890, s. 249.
178. “Risinge husförhör AI:45, 1891-1896, s. 250.”
179. Anna-Lisa Karlsson, Lotorp. Hennes mor och fosterfar arrenderade Bottorp efter Fredrikssons och bodde där 1926-47.
180. Familjen som rustat upp Bottorp och bor där 2004 heter Gunilla och Håkan Kronqvist. De har hästar.
181. “Östra Eneby utflyttning BI:3, 1877-1885, 1878 nr 33.”
182. “Risinge husförhör AI:40, 1881-1885, s. 114 och s. 87.”
183. “Risinge födelsebok C:3, 1697-1823, 1822.”
184. “Risinge dödbok F:2, 1906-1918, s. 16.”
185. “Risinge dödbok F:2, 1906-1918, s. 15.”
186. “Risinge vigselbok C:4, 1824-1860, s. 247.”
187. “Risinge husförhör AI:23, 1846-1850, s. 129.”
188. “Risinge husförhör AI:40, 1881-1885, s. 207.”
189. “Risinge husförhör AI:40, 1881-1885, s. 96.”
190. “Risinge husförhör AI:42, 1886-1890, sid 97.”
191. “Risinge husförhör AI:45, 1891-1896, sid 98.”
192. “Risinge församlingsbok AIIa:1, 1896-1902, sid 99.”
193. “Risinge församlingsbok AIIa:4, 1903-1907, sid 97 och 359.”
194. “Risinge husförhör AI:15, 1830-1835, s. 68.”
195. “Risinge husförhör AI:18, 1836-1840, s. 138, s. 338, s. 179, s. 274.”
196. “Risinge husförhör AI:20, 1840-1845, s. 160, s. 221, s. 206, s. 210, s. 386, s. 85.”
197. “Risinge husförhör AI:23, 1846-1850, s. 96.”
198. “Risinge husförhör AI:23, 1846-1850, s. 128.”
199. “Hällestad födelsebok C:5, 1783-1842, s. 767.”
200. “Risinge dödbok C:6, 1871-1883, 1875.”
201. “Risinge födelsebok C:3, 1697-1823, 1789.”
202. “Risinge dödbok C:4, 1824-1860, 1850.”
203. “Risinge vigselbok EI:1, 1697-1823, s. 205.”
204. “Risinge husförhör AI:5, 1801-1809, s. 232 (116).”
205. “Risinge husförhör AI:7, 1810-1815, sid 104.”
206. “Risinge husförhör AI:10, 1816-1819, s. 183.”
207. “Risinge husförhör AI:12, 1820-1824, s. 193.”
208. “Risinge husförhör AI:10, 1816-1819, s. 22.”
209. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 499.”
210. “Hällestad dödbok EI:1,1746-1833, sid 387.”
211. “Västra Vingåker födelsebok C:4, 1748-1767, sid 31.”
212. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, sid 717.”
213. “Hällestad vigselbok E:1, 1746-1833.”
214. “Hällestad husförhör AI:6, 1750-1790, s. 140 = s. 722.”
215. “Hällestad husförhör AI:1-6, 1776-1790, s. 147 = s. 559.”
216. “Hällestad husförhör AI:5, 1776-1790, s. 163 = s. 575.”
217. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 737.”
218. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 713.”
219. “Regna födelsebok C:3, 1716-1778.”
220. “Hällestad husförhör AI:1-6, 1750-1790, s. 577.”
221. “Risinge födelsebok C:3, 1697-1823, s. 269.”
222. “Risinge födelsebok C:3, 1697-1823, s. 337.”
223. “Risinge husförhör AI:1, 1788-1795, sid 181.”
224. “Risinge husförhör AI:a, 1788-1795, s. 63.”
225. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, sid 725.”
226. “Regna dödbok C:3, 1716-1778.”
227. “Regna vigselbok C:3, 1716-1778.”
228. “Wisconsin dödbok 1820-1907.”
229. “Minnesota Death index 1908-2002,” “Minnesota Death Index, 1908-2002.”
230. “Göteborg passagerarlistor 1869-1951, år 1882.”
231. “Skedevi utflyttning BI:6, 1861-1872.”
232. “Östra Eneby husförhör AI:18, s. 173.”
233. “Östra Eneby husförhör AI:19, s. 183.”
234. “Östra Eneby husförhör AI:20, s. 150.”
235. “Östra Eneby husförhör AI:21a, 1875-80, s. 47.”
236. “Östra Eneby husförhör AI:24 1881-85, s. 166.”
237. “Östra Eneby utflyttning BI:3, 1877-1885.”
238. “Östra Eneby husförhör AI:25.”
239. “Östra Eneby husförhör AI:24 1881-85, s. 108, AI:27 1886-90, s. 122.”
240. “Östra Eneby utflyttning BI:4, 1886-96.”
241. “Emigranten och Emigranten populär.”
242. “Census Wisconsin 1900 Polk Clayton 3/17.”
243. “Census Wisconsin 1910 Polk Clayton 4/22.”
244. “Östra Vingåker husförhör AI:11, 1856-1860, sid 259.”
245. “Göteborg passagerarlistor 1869-1951, år 1886.”
246. “Emibas.”
247. “Östra Eneby husförhör AI:27, 1886-1890, s. 122.”
248. “Skedevi födelsebok C:8, 1861-1867.”
249. “Kvillinge vigselbok CI:8, 1880-1891,” “Kvillinge vigselbok CI:8, 1880-1891.”
250. “Styrstad husförhör AI:21, 1892-2899, s. 189.”
251. “Östra Eneby restlängd AIIc:1, 1881-1885.”
252. “Styrestad inflyttning BI:4, 1876-1896.”
253. “Wisconsin vigselbok - pre 1907, vol 1, page 0283, 0287.”
254. “Census Wisconsin 1900 Polk Clayton 11/17.”
255. “Census Wisconsin 1910 Polk Clayton 8/22.”
256. “Census Wisconsin 1920 Polk Clayton 28/36.”
257. “Östra Eneby födelsebok, SCB CA 1570, 1860-1897 + CI:5-7 (1865-1896).”
258. Find a grave
259. “Karlskoga födelsebok C:8, 1791-1821.”
260. “Risinge dödbok C:6, 1871-1883, 1873.”
261. “Skedevi födelsebok C:3, 1763-1824, s. 471.”
262. “Skedevi vigselbok C:4, 1824-1860, s. 357.”
263. “Skedevi husförhör AI:10, 1824-1829. sid 221 och 239.”
264. “Skedevi husförhör AI:11, 1830-1836, sid 239.”
265. “Skedevi husförhör AI:11, 1830-1836, sid 240 och 241.”
266. “Risinge husförhör AI:16, 1830-1835, sid 100.”
267. “Risinge husförhör AI:18, 1836-1840, sid 118.”
268. “Risinge husförhör AI:20, 1840-1845, sid 134.”
269. “Risinge husförhör AI:32, 1861-1865, sid 147.”
270. “Risinge husförhör AI:34, 1866-1870, sid 142.”
271. “Risinge husförhör AI:35, 1870-1875, sid 131.”
272. “Risinge husförhörslängd AI:40, 1881-1885, sid 114.”
273. “Karlskoga födelsebok C:6, 1753-1774, år 1758.”
274. “Karlskoga F:1, 1740-1832, sid 161.”
275. “Karlskrona födelsebok C:5, 1753-1774, år 1766.”
276. “Karlskoga F:1, 1833-1860, år 1844.”
277. “Karlsskoga flyttningslängd innehållande vigsellängd B:1 1754-1817.”
278. “Skedevi födelsebok C:3, 1763-1824.” CI:3 kort 3.
279. “Skedevi dödbok C:4, 1825-1855, s. 597.”
280. “Östra Vingåker dödbok F:1, 1861-1894, år 1880.”
281. “Östra Vingåker födelsebok C:4, 1777-1861.”
282. “Hällestad husförhör AI:14, 1815-1819, s. 274.”
283. “Östra Vingåker husförhör AI:5, 1813-1836, sid 135.”
284. “Östra Vingåker husförhör AI:7, 1836-1841, sid 239.”
285. “Östra Vingåker husförhör AI:9, 1845-1850, sid 263.”
286. “Centrala soldatregistret, Södermanland.”
287. “Östra Vingåker husförhör AI:12, 1861-1865, sid 253.”
288. “Östra Vingåker husförhör AI:14, 1871-1885, sid 120.”
289. “Östra Vingåker husförhör AI:15, 1876-1880, sid 120.”
290. “Stora Malm födelsebok C:4, 1765-1789.”
291. “Östra Vingåker dödbok EI:1, 1837-1861, år 1838.”
292. “Nyköping Sankt Nicolai födelsebok CI:4, 1757.1814, sid 97.”
293. “Östra Vingåker dödbok C:4, 1777-1861, år 1821.”
294. “Stora Malm vigselbok EI:1, 1771.1811, år 1800.”
295. “Östra Vingåker husförhör AI:5, 1813-1833.”
296. “Östra Vingåker husförhör AI:6, 1832-1836.”
297. “Stora Malm dödbok F:1, 1727-1808, sid 115.”
298. “Stora Malm födelsebok C:3, 1727-1764, sid 74.”
299. “Stora Malm vigselbok C:3, 1727-1764, sid 160.”
300. “Stora Malm husförhör AI:5, 1763-1774, sid 169.”
301. “Stora Malm husförhör AI:7b, 1778-1787, sid 62.”
302. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833.”
303. “Hällestad födelsebok C:5, 1783-1842, s. 901.”
304. “Svanshals dödbok C:7, 1872-1886, s. 104.”
305. “Klockrike födelsebok C:2, 1779-1824, 1797, s. 365.”
306. “Svanshals dödbok C:7, 1872-1886, bild 93.”
307. “Bo vigselbok C:3, 1803-1829 (1832), s. 244.”
308. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 231.”
309. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, s. 395.”
310. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 243.”
311. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, s. 611.”
312. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 235.”
313. “Ockelbo dödbok F:2, 1915-1935, s. 45.”
314. “Risinge födelsebok C:10, 1891-1894.”
315. Dödsannons Gävle dagblad.
316. “Torsåker födelsebok C:10, 1886-1894.”
317. “Bouppteckning,” 26 april 1963, Kerstin Ellert har bouppteckningen.
318. “Bouppteckning,” 7 juli 1977, Kerstin Ellert har bouppteckningen.
319. “Torsåker SCB vigselbok 1960-1940, vigda 1921.”
320. “Högbo församlingsbok AIIa:11, 1910-1918, s. 1991.”
321. “Ovansjö församlingsbok AIIa:20, 1917-1927, s. 2065.”
322. “Högbo församlingsbok AIIa:16, 1919-1927 s. 1835 och 1041.”
323. “Torsåker födelsebok C:7, 1847-1861.”
324. “Torsåker SCB dödbok 1860-1949, döda 1938.”
325. “Torsåker födelsebok C:6, 1833-1859, bild 63.”
326. “Torsåker födelsebok C:5, 1807-1846, bild 128.”
327. “Torsåker dödbok F:4, 1912-1937, sid 22.”
328. “Torsåker födelsebok C:5, 1807-1846, bild 153.”
329. “Torsåker dödbok F:2, 1887-1894, s. 8.”
330. Sten Hofvenstam, Falun
331. “Torsåker husförhör AI:26a, 1881-1890, s. 263 och 271.”
332. “Torsåker husförhör AI:27a, 1891-1895, s. 241 och 249.”
333. “Torsåker dödbok F:4, 1912-1937.”
334. “Torsåker församlingsbok AIIa:8b, 1932-1937, s. 754.”
335. Dödsannons Arbetarbladet.
336. “Svärdsjö SCB födelsebok 1860-1940, födda 1906.”
337. “Torsåker församlingsbok AIIa:8b, 1932-1937, s. 710.”
338. “Torsåker dödbok F:2, 1887-1894.”
339. “Torsåker husförhör AI:25a, 1876-1880, s.23, 213, 221, 705 och 822.”
340. “Torsåker födelsebok C:6, 1833-1859.”
341. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, bild 96.”
342. “Frustuna födelsebok C:2, 1751-1844, s. 135.”
343. “Torsåker dödbok EI:2, 1862-1886, år 1873.”
344. “Smedsskivan 7.”
345. “Torsåker husförhör AI:16a, 1817-1836, s. 15.”
346. “Torsåker husförhör AI:16a, 1817-1836, s. 30.”
347. “Torsåker husförhör AI:23a, 1866-1870, s. 36 och AI:24a, 1971-1875, s. 25.”
348. “Ovansjö, Torsåker och Årsunda tingslag, bouppteckningar FII:13, nr 194, bild 394.”
349. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, bild 87.”
350. “Torsåker dödbok EI:2, 1862-1886, bild 145.”
351. “Torsåker SCB dödbok 1860-1949, döda 1911 SVAR sid 122.”
352. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, bild 43.”
353. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 67.”
354. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, bild 20.”
355. “Torsåker vigselbok C:4, 1780-1806, s. 17.”
356. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 54.”
357. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 147.”
358. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 74.”
359. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806, s. 455.”
360. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 40.”
361. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 35.”
362. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 34.”
363. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 139.”
364. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 108.”
365. “Ovansjö födelsebok C:1, 1671-1705, sid 70.”
366. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, sid 146.”
367. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 55.”
368. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, sid 136.”
369. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, s. 3.”
370. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 149.”
371. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 56.”
372. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 88.”
373. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 90.”
374. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-1779, sid 10.”
375. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 154.”
376. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 68.”
377. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806, s. 503.”
378. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 97.”
379. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-17779, s. 14.”
380. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 72.”
381. “Torsåker vigselbok C:4, 1780-1806, s. 37.”
382. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 84.”
383. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 92.”
384. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, s. 69.”
385. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 78.”
386. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 100.”
387. “Ovansjö vigselbok C:1, 1671-1705, s. 46.”
388. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, s. 4.”
389. “Torsåker husförhör AI:5, 1746-1758, s. 208.”
390. “Torsåker kommunionslängd DII:1, 1747-1764, sid 38.”
391. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 95.”
392. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746. s. 81.”
393. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 57.”
394. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 63.”
395. “Torsåker husförhör AI:9b, 1773-1779, s. 96.”
396. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 31.”
397. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 41.”
398. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 48.”
399. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 69.”
400. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 71.”
401. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 90.”
402. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806, s. 497.”
403. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 82.”
404. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 145.”
405. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 138.”
406. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 38.”
407. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 53.”
408. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806, s. 511.”
409. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 156.”
410. “Sveriges befolkning 1900.”
411. “Risinge födelsebok C:6, 1871-1883, år 1981.”
412. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, 1819.”
413. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, 1849.”
414. “Västervåla vigselbok EI:1, 1775-1841, 1778.”
415. “Garpenberg husförhör AI:5, 1775-1785, s. 72.”
416. “Enånger husföfhör AI:3, 1790-1790. s. 209.”
417. “Gunnilbo födelsebok C:3, 1707-1737, s. 57.”
418. “Gunnilbo, födelsebok C:3 1707-1737, s. 53.”
419. “Gunnilbo vigselbok C:4, 1738-1752, s. 19.”
420. “Västervåla husförhör AI:1, 1676-1720, s. 85.”
421. “Västervåla dödbok F:3, 1775-1821, 1776.”
422. “Västervåla husförhör AI:1, 1676-1720, s. 83.”
423. “Västervåla vigselbok C:1, 1721-1774, 1753.”
424. “Västervåla husförhör AI:2, 1743-1764, s. 11, 40 och 67.”
425. “Västervåla husförhör AI:3. 1753-1784, s. 111,” “Västervåla husförhör AI:3, 1753-1784, s. 111.”
426. “Västervåla husförhör AI:2, 1743-1764, s. 11.”
427. “Västervåla dödbok F:2, 1740-1774, s. 70.”
428. “Västervåla vigselbok C:1, 1721-1774, 1741.”
429. “Nödinge husförhör A1:2, 1820-1839, s. 34 (del 2), år 1823-25.”
430. “Nödinge husförhör A1:2, 1820-1839, s. 26 (del 3), år 1825-27.”
431. “Göteborg Karl johan dödbok C:2, 1838-1856, sid 733.”
432. “Västervåla födelsebok C:1, 1721-1774, 1753.”
433. “Norberg vigselbok C:5, 1759-1781, s. 130.”
434. “Torsåker husförhör AI:13b, 1802-1808, s. 58.”
435. “Torsåker Gästriklands domsaga FII:22, 1833-1834, sid 532.”
436. “Torsåker husförhör AI:10a, 1780-1786, s. 7.”
437. “Torsåker husförhör AI:23b, 1866-1870, s. 427.”
438. Gävle fängelse fångrullar, 1834-1836, juli 1834.
439. “Californien dödbok 1905-29 (vitalsearch).”
440. “San Francisco Chronicle 11 jan 1906, sid 12.”
441. Gävle sjömanshus mönsterliggare 1845-1852, sid 179.
442. “Torsåker husförhör AI:18b, 1842-1846, s. 110.”
443. “Torsåker utflyttning B:2, 1811-1846, 1846, nr 9.”
444. “Gävle, Heliga Trefaldighet inflyttning B:4, 1842-1852, 1846.”
445. “Gävle Heliga Trefaldighet husförhör AI:13a, 1846-1850.”
446. Gävle sjömanshus matrikel DIba:8, 1838-1845, sid 453
447. “Torsåker husförhör AI:27b 1891-1895, s. 477.”
448. “Ovansjö SCB dödbok 1860-1849, döda 1930 nr 88.”
449. “Helsingin Wiikko-Sanomia nr-43/24.10.1884.”
450. “Stockholm, Jakob inflyttning BI:a, 1866-1873, 1871.”
451. “Stockholm, Jakob utflyttning BIIa:11, 1873-1878, 1876.”
452. “Torsåker födelsebok C:7, 1847-1861, sid 93.”
453. “Torsåker födelsebok C:7, 1847-1861, sid 123.”
454. “Torsåker församlingsbok AIIa:2b, 1901-1905, sid 714.”
455. “San Francisco Chronicle.”
456. “Californien dödbok 1930-39 (vitalsearch).”
457. “Census Minnesota 1885, p 21.”
458. “Census Minnesota 1895, p 64-65.”
459. “Census Minnesota 1900, p 179.”
460. “Census California 1910, p. 52a.”
461. “Census California 1920, p. 145b.”
462. “Nykil födelsebok C:8, 1861-1866.”
463. “California Death Index 1940-1997.”
464. “Census California 1920, p 17b.”
465. “Census California 1930, p 3a.”
466. “Födelsebok CA.”
467. “Tidningen Vestkusten 8 juni 1916, sid 5.”
468. “California Birth Index, 1905-1995, 1918.”
469. “California Death Index, 1940-1997, 1966.”
470. “Nevada State Journal- 15 Feb 1940.”
471. “Cedar Rapids Gazette. Iowa 14 sep 1952.”
472. “Torsåker husförhör AI:9c, 1773-1779, s. 208.”
473. “Torsåker husförhör AI:9c, 1773-1779, s. 219.”
474. “Torsåker husförhör AI:12b, 1795-1801, s. 162.”
475. “Torsåker husförhör AI:21a, 1852-1861, s. 320.”
476. “Torsåker husförhör AI:14b, 1809-1816, s. 58.”
477. “Torsåker husförhör AI:17b, 1837-1841, s. 214.”
478. “Torsåker husförhör AI:11b, 1787-1793, s. 215.”
479. “Torsåker husförhör AI:16c, 1832-1837, s.7.”
480. “Torsåker husförhör AI:14b, 1809-1816, s. 60.”
481. “Torsåker husförhör AI:12b, 1795-1801, s. 58.”
482. “Torsåker husförhör AI:14b. 1809-1816, s. 70.”
483. “Torsåker husförhör AI:10b, 1781-1788, s. 207.”
484. Gävle sjömanshus mönsterliggare DIaa:5 (1796-1805), sid 28 och 102.
485. Gävle sjömanshus matrikel DIba:2, 1765-1783, nr 614, sid 130.
486. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, s. 193.”
487. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 167.”
488. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 35.”
489. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 7.”
490. “Torsåker husförhör AI:14a, 1809-1816, s.7.”
491. “Torsåker husförhör AI:9c, 1773-1779, s. 7.”
492. “Torsåker husförhör AI:8b, 1766-1772, s. 75.”
493. “Torsåker husförhör AI:11a. 1787-1793, s.7.”
494. “Torsåker husförhör AI:19a, 1847-1851, s.80.”
495. “Torsåker husförhör AI:12a, 1795-1801, s. 7.”
496. “Torsåker husförhör AI:14c, 1809-1816, s. 7.”
497. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-1779, s. 6.”
498. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, 1806 2 sidor.”
499. Sohlberg, Arne: Bergsmansbyn-HALVARSBENNING i Norberg.
500. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, sid 60.”
501. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 41.”
502. “Torsåker husförhör AI:8c, 1767-1773, s. 7.”
503. “Torsåker husförhör AI:8b, 1866.1772, s. 6.”
504. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 87.”
505. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 36.”
506. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806, s. 461.”
507. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 107.”
508. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 36.”
509. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1716, sid 8.”
510. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1716, sid 13.”
511. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1748, sid 3.”
512. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, sid 16.”
513. “Torsåker husförhör, AI:3, 1725-1746, sid 4.”
514. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, sid 45.”
515. “Torsåker husförhör AI:4, 1736.1753, sid 10.”
516. “Torsåker husförhör AI:6, 1746-1758, sid 16.”
517. “Tosåker födelsebok C:3, 1747-1779, sid 28.”
518. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, sid 22.”
519. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1745, sid 146.”
520. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, sid 119.”
521. “Torsåker husförhör, AI:1, 1702-1710, sid 6.”
522. “Torsåker husförhör, AI:1, 1702-1710, sid 5.”
523. “Torsåker husförhör, AI:2 14, 1710-1731, sid 14.”
524. “Torsåker husförhör, AI:3, 1725-1746, sid 6.”
525. “Torsker dödbok C:2, 1716-1746, sid 159.”
526. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, sid 118.”
527. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, sid 49.”
528. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, sid 113.”
529. “Torsåker räkenskaper LI:1, 1655-1700, åe 1659.”
530. “Torsåker räkenskaper LI:1, 1655-1700, åe 1661.”
531. “Torsåker räkenskaper LI:1, 1655-1700, åe 1668.”
532. “Torsåker räkenskaper LI:1, 1655-1700, åe 1663.”
533. “Torsåker räkenskaper LI:1, 1655-1700, åe 1670.”
534. “Torsåker räkenskaper LI:1, 1655-1700, åe 1673.”
535. “Torsåker husförhör AI:4, 1836-1853.”
536. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 1.”
537. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731.”
538. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779.”
539. “Torsåker husförhör AI:9a, 1773-1779, s. 107.”
540. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 75.”
541. “Torsåker husförhör AI:11c, 1788-1794, s. 6.”
542. “Torsåker husförhör AI:15a, 1815-1820, s. 6.”
543. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710.”
544. “Torsåker husförhör AI:3, 1725-1746.”
545. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 130.”
546. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 58.”
547. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 129.”
548. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 66.”
549. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 144.”
550. “Torsåker husförhör AI:7, 1759-1766, s. 19.”
551. “Torsåker husförhör AI:8b, 1766-1772, s. 28.”
552. “Torsåker husförhör AI:8c, 1767-1773, s. 97.”
553. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 43.”
554. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 46.”
555. “Torsåker födelsebok C:8, 1862-1874, bild 59.”
556. “Torsåker födelsebok C:8, 1862-1874, bild 126.”
557. “Sveriges befolkning 1880.”
558. “Torsåker födelsebok C:8, 1862-1874, bild 196.”
559. “Gävle SCB födelsebok 1860-1949. född 1867.”
560. “Torsåker SCB dödbok 1860-1949 döda 1920.”
561. “Torsåker födelsebok C:7, 1847-1861, bild 133.”
563. “Gävle SCB dödbok 1860-1940, döda 1910.”
564. “Torsåker SCB födelsebok 1860-1949, födda 1891.”
565. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, sid 259.”
566. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, år 1851.”
567. “Torsåker dödbok F:2, 1887-1894, sid 3.”
568. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806, sid 499.”
569. “Säter födelsebok C4, 1752-1775.”
570. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, år 1808.”
571. “Torsåker husförhör AI:10b, 1781-1788, sid 282.”
572. “Torsåker husförhör AI:11b, 1787-1793, sid 291, 292.”
573. “Torsåker husförhör AI:12d, 1795-1801, sid 157.”
574. “Torsåker vigselbok C:4, 1780-1806, sid 413.”
575. “Säter husförhör AI:11, 1775-1784, sid 43.”
576. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, sid 335.”
577. “Torsåker dödbok EI:2, 1862-1883, sid 144.”
578. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, sid 359.”
579. “Toraåker dödbok EI:2, 1862-1803, sid 160.”
580. “Torsåker vigselbok EI:1, 1826.”
581. “Torsåker vigselbok E:2, 1862-1883.”
582. “Torsåker församlingsbok AIIa:1a, 1896-1900 s. 304.”
583. “Torsåker församlingsbok AIIa:2a, 1901-1905 s. 328.”
584. “Torsåker församlingsbok AIIa:3a, 1906-1910 s, 354.”
585. “Torsåker församlingsbok AIIa:4b, 1911-1916, s. 384.”
586. “Torsåker församlingsbok AIIa:5b, 1916-1920, s. 759 och 760.”
587. “Torsåker församlingsbok AIIa:6b, 1921-1926, s. 781 och 782.”
588. “Torsåker församlingsbok AIIa:7b, 1926-1931, s. 816 och 818.”
589. “Högbo församlingsbok AIIa:13, 1919-1927, s. 506.”
590. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, sid 373.”
591. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, sid 337.”
592. “Torsåker SCB födelsebok 1860-1949, födda 1930.”
593. “Torsåker SCB födelsebok 1860-1949, födda 1902.”
594. “Torsåker födelsebok C:10, 1886-1894, s. 75.”
595. “Uppsala domkyrkoförsamling SCB dödbok 1860-1949, år 1942 .”
596. “Bouppteckning arvskifte,” 9 oktober 1970, Kerstin Ellert har bouppteckningen.
597. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, sid 114.”
598. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, år 1850.”
599. “Torsåker husförhör AI::12a, 1795-1801, sid 128.”
600. “Torsåker husförhör AI:5, 1746-1758, s. 124.”
601. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 14.”
602. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 65.”
603. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 76.”
604. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-1779. s. 8.”
605. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 78.”
606. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, 1808.”
607. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-1779, s. 14.”
608. “Torsåker husförhör AI:6, 1754-1764, s. 39.”
609. “Torsåker husförhör AI:7, 1759-1766, s. 37.”
610. “Torsåker husförhör AI:3, 1725-1746, s. 7.”
611. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 120,” “Torsåker dödbok C:3. 1747-1779, s. 120.”
612. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 41.”
613. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, s. 110.”
614. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 34 del 2.”
615. “Torsåker husförhör AI:3, 1725-1746, s. 45.”
616. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 11.”
617. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 13.”
618. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 18.”
619. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 16.”
620. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 67.”
621. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 39.”
622. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 46.”
623. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 129.”
624. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 128.”
625. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 42.”
626. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 120.”
627. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 47.”
628. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 33.”
629. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 139.”
630. “Torsåker husförhör AI:13a, 1802-1804, s. 133.”
631. “Gästiklands domsaga bouppteckning nr 91, FII:1, 1710-1780, s. 125.”
632. “Risinge födelsebok C:6, 1871-1883, år 1882.”
633. “Torsåker SCB födelsebok 1860-1949, födda 1915.”
634. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 50.”
635. “Torsåker mantalslängd 1694, SVAR bild 40.”
636. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 42.”
637. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 43.”
638. “Torsåker räkenskaper LI:1, 1655-1700, 1683.”
639. “Torsåker husförhör AI:13d, 1802-1808, s. 49.”
640. “Torsåker husförhör AI:10b, 1781-1788, s. 199.”
641. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, s. 89.”
642. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 74.”
643. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 34.”
644. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, s. 14.”
645. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 46.”
646. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-1779, s. 22.”
647. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 153.”
648. “Torsåker räkenskaper LI:1, 1655-1700, 1684.”
649. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 142.”
650. “Torsåker räkenskaper LI:3, 1713-1755, s. 191.”
651. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 3.”
652. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 123.”
653. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, sid 61,” “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s.158.”
654. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, s. 189.”
655. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 100.”
656. “Torsåker husförhör AI:3, 1725-1746, s. 81.”
657. “Torsåker mantalslängd 1698, SVAR bild 100.”
658. “Torsåker räkenskaper LI:1, 1655-1700, s. 115.”
659. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 56.”
660. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 65.”
661. “Torsåker räkenskaper LI:3, 1713-1755, s. 83.”
662. “Torsåker räkenskaper LIII:1, 1697-1740, 1723.”
663. “Torsåker räkenskaper LI:1, 1655-1700, 1677.”
664. “Torsåker räkenskaper LI:1, 1655-1700, 1696.”
665. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 83.”
666. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 64.”
667. “Torsåker dödbok EI:2, 1862-1886.”
668. “Torsåker dödbok F:3, 1895-1911.”
669. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 62.”
670. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 185.”
671. “Torsåker husförhör AI:13d, 1802-1808, s. 47.”
672. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 42.”
673. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 68.”
674. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 33.”
675. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 77.”
676. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, sid 140.”
677. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 5.”
678. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, sid 142.”
679. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, sid 60.”
680. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, s. 147.”
681. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 102.”
682. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 91.”
683. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, s. 199.”
684. “Torsåker födelsebok C:5, 1807-1846, bild 58.”
685. “Torsåker födelsebok C:5, 1807-1846, bild 41.”
686. “Rämmen födelsebok C:2, 1805-1839, sid 151.”
687. “Ovansjö husförhör AI:21b, sid 49.”
688. “Sveriges befolkning 1930.”
689. “Begravda i Sverige.”
690. “Järbo SCB födelsebok 1860-1949.”
691. “Sveriges befolkning 1910.”
692. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, s. 109.”
693. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, s. 91.”
694. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 116.”
695. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, s. 67.”
696. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 88.”
697. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, s. 55.”
698. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 37.”
699. “Sundsvall dödbok 1860-1949, döda 1918.”
700. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 44.”
701. “Västervåla födelsebok C:1. 1721-1774, 1746.”
702. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, s. 31.”
703. “Torsåker födelsebok C:1,1689-1715, sid 9.”
704. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, sid 2.”
705. “Torsåker dödboken C:3, 1747-1779, sid 138.”
706. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, sid 3.”
707. “Gävle kommuns arkiv E:42, Österfärnebo kompani F3:8 S 2865 4/13.”
708. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, sid 54.”
709. “Generalmönserrulla Hälsinge kompani, Ovansjö kompani, 581, 131, 22 roten.”
710. “Torsåker dödboken C:1, 1689-1715, sid 46.”
711. Västerås stifts herdaminne: 1700-talet, Västerås, 1990, sid 1020.
712. “Genaralmönsterrulla 1759:2 Hemmavarande och i Pommern avgångna. Mönstring Stora tuna 1759-03-20 begär avsked.”
713. “Torpakt, dalregementet, Köningshyttan.”
714. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 89,” “Härryda födelsebok C:2, 1754-1861.”
715. “Örgryte husförhör AI:17, 1877-82, s. 5.”
716. “Härryda födelsebok C:3, 1861-1882.”
717. “Stockholm, domkyrkoförsamlingen, SCB vigselbok 1860-1949, vigda 1918, nr 69.”
718. “Bollebygd dödbok F:1, 1895-1924, sid 68.”
719. “Bollebygd dödbok F:1, 1895-1924, sid 85.”
720. “Bollebygd husförhör AI:9, 1864-1873 s. 363.”
721. “Bollebygd husförhör AI:11, 1873-1886, s. 534.”
722. “Härryda husförhör AI:5, 1851-1857, sid 72.”
723. “Härryda SCB födelsebok 1860-1949, födda 1861.”
724. “Stockholm, Storkyrkoförsamlingen Lysnings- och vigselbok EIa, 1890-1896, s. 226.”
725. Hangö tidn 23 sep 1913, sid 3
726. “Begravda i Stockholm.”
727. “Vigselbok digiarkisto 1885, Tapahtumatunniste: 6191012.”
728. “Stockholm, Finska SCB födelsebok, 1860-1949, född 1912.”
729. “Bollebygd födelsebok C:3, 1785-1803, sid 21.”
730. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 383.”
731. “Härryda födelsebok C:2, 1754-1861, sid 125.”
732. “Härryda dödbok C:3, 1861-1882, sid 113.”
733. “Bollebygd födelsebok C:2, 1741-1784, sid 259.”
734. “Bollebygd födelsebok C:2, 1741-1784, sid 39.”
735. “Härryda födelsebok C:2, 1754-1861, sid 65.”
736. “Härryda födelsebok C:2, 1754-1861, sid 61.”
737. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 151.”
738. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 367.”
739. “Härryda C:2, 1754-1861, sid 371.”
740. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 165.”
741. “Härryda husförhör AI:1, 1771-1832.”
742. “Härryda, födelsebok C:1, 1687-1753, sid 71.”
743. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 359.”
744. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 97.”
745. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 55.”
746. “Örgryte husförhör AI:15, 1866-71, s. 3.”
747. “Jörlanda födelsebok C:2, 1787-1821, sid 359.”
748. “Örgryte SCB dödbok 1860-1940, döda 1890.”
749. “Nödinge födelsebok C:3, 1808-1858, sid 53.”
750. “Örgryte SCB dödbok 1860-1940, döda 1869.”
751. “Göteborg, Karl Johan vigselbok C:2.”
752. “Örgryte husförhör AI:13, 1859-62, s. 66.”
753. “Örgryte husförhör AI:13, 1859-62, s.15.”
754. “Örgryte husförhör AI:15, 1871-76. s. 4.”
755. “Örgryte husförhör AI:18, 1883-85, s. 5.”
756. “Örgryte husförhör AI:21, 1885-90, s. 8.”
757. “Göteborg, Karl Johan flyttregister 1847.”
758. “Göteborg Karl Johan församlingsbok AIIa:1, 1889-1902 s. 41.”
759. “Göteborg, Karl Johan dödbok F:2, 1879-1894, s. 353, nr 72.”
760. “Ödsmål födelsebok C:3, 1839-1861, s. 93.”
761. “Göteborg, Karl Johan församlingsbok AIIa:10, 1910-1919, s. 31.”
762. “Göteborg, Gustavi födelsebok C:10, 1853-1860, 1859.”
763. “Göteborg Karl Johan SCB dödbok 1860-1940, döda 1892.”
764. “Örgryte födelsebok C:2, pag 370.”
765. “Herrljunga SCB födelsebok 1860-1940, födda 1908.”
766. “Göteborg Karl johan SCB dödbok 1860-1940, döda 1939.”
767. “Jörlanda födelsebok C:1, 1744-1786, sid 82.”
768. “Jörlanda dödbok C:5, 1822-1860, sid 521.”
769. “Jörlanda födelsebok C:1, 1744-1786, sid 120.”
770. “Jörlanda dödbok C:3, 1822-1860, sid 509.”
771. “Jörlanda dödbok C:2, 1787-1821, s. 327.”
772. “Jörlanda dödbok C:2, 1787-1821, s. 313.”
773. “Jörlanda vigselbok C:1, 1744-1786, sid 160.”
774. “Jörlanda husförhör AI:1, 1803-1812, s. 9, 45, 171, 199.”
775. “Solberga husförhör AI:1, 1786-1803, s. 195.”
776. “Inlands Nordre häradsrätt FII:4, 1808-1811, sid 733.”
777. “Garpenberg vigselbok EI:2, 1775-1860.”
778. “Skedevi födelsebok, 1830 s. 59.”
779. “Skedevi födelsebok, 1832, s. 81.”
780. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, s. 46.”
781. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, s. 60.”
782. “Risinge dödbok C:4, 1824-1860, s. 306.”
783. “Stora Malm födelsebok C:7, 1836-1860.”
784. “Risinge husförhör AI:26, 1850-1855, s. 136.”
785. “Risinge husförhör AI:29, 1856-1860, s. 142.”
786. “Risinge husförhör AI:32, 1861-1865, s. 147.”
787. “Risinge husförhör AI:34, 1866-1870, s. 142.”
788. “Risinge husförhör AI:35, 1871-1875, s. 131.”
789. “Risinge husförhör AI:37, 1876-1880, s. 142.”
790. “Risinge husförhör AI:40, 1881-1885, s. 115.”
791. “Risinge husförhör AI:42, 1886-1890, s. 110.”
792. “Risinge husförhör AI:45, 1891-1896, s. 112.”
793. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, s. 72.”
794. “Risinge vigselbok C:5, 1861-1870. sid 289.”
795. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, s. 78.”
796. “Regna husförhör AI:14A, 1862-1868, s. 356.”
797. “Regna inflyttning BI:3, 1862-1876, s. 4.”
798. “Risinge husförhör AI:34, 1866-1870, s. 86.”
799. “Risinge husförhör AI:35, 1871-1875, s. 84.”
800. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, s. 90.”
801. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, s.101.”
802. “Risinge dödbok C:4, 1824-1860, s. 113.”
803. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, s. 145.”
804. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, s. 170.”
805. “Skedevi födelsebok C:2, 1688-1762.”
806. “Regna dödbok C:4, 1778-1850.”
807. “Skedevi vigselbok C:3, 1763-1824.”
808. “Regna vigselbok C:4, 1778-1850.”
809. “Skedevi husförhör AI:1, 1792-1804, s. 7.”
810. “Skedevi födelsebok C:3, 1763-1824.”
811. “Skedevi vigselbok C:2, 1688-1762.”
812. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, s. 152.”
813. “Ovansjö husförhör AI:14a, 1836-1840, s. 145.”
814. “Ovansjö husförhör AI:15a, 1841-1845, s. 157.”
815. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 221.”
816. “Torsåker husförhör AI:11a, 1787-1793, s. 138.”
817. “Torsåker husförhör AI:13c, 1802-1808, s. 155.”
818. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 30.”
819. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 126.”
820. “Ovansjö födelsebok C:1, 1671-1705, s. 40.”
821. “Ovansjö födelsebok C:1, 1671-1705, s. 52.”
822. “Ovansjö födelsebok C:1, 1671-1705, s. 57.”
823. “Ovansjö födelsebok C:1, 1671-1705, s. 65.”
824. “Ovansjö födelsebok C:1, 1671-1705, s. 70.”
825. “Ovansjö födelsebok C:1, 1671-1705, s. 101.”
826. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 133.”
827. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 277.”
828. Från family register gjort av John Wiren.
829. “SSDI Californien.”
830. “Census California 1920, p. 117a.”
831. Fresno, California, City Directories, 1821-1989, 1924.
832. “California Marriage Records 1850-1941, 1925.”
833. “US World War I registration cards 1917-1918.”
834. “Census California 1920, p. 158a.”
835. Orbitary San Fancisco 1957
836. “San Mateo County Marriages, 1853-1965.”
837. “San Francisco vigsellicens 1911.”
838. “Tidningen Vestkusten 4 maj 1911, sid 8.”
839. “Kalifornien dödsregister 1940-1997.”
840. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 23.”
841. “Årsunda släktregister, s. 256.”
842. “Torsåker husförhör AI:4, 1836-1853, s. 118.”
843. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 34.”
844. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 39.”
845. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 43.”
846. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 60.”
847. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 319.”
848. “Torsåker husförhör AI:21b, 1852-1861, s. 126.”
849. “Torsåker husförhör AI:26b, 1881-1890, s. 547.”
850. “Torsåker husförhör AI:19a, 1847-1851, s. 209.”
851. “Torsåker dödbok A:3, 1747-1779, s. 140.”
852. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-1779, s. 4.”
853. “Torsåker husförhör AI:11c, 1788-1794, s. 107.”
854. “Hille födelsebok C:1, 1688-1724.”
855. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 152.”
856. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, s. 6,” “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, s.6.”
857. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 54.”
858. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 134.”
859. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 35.”
860. “Torsåker husförhör AI:11a, 1787-1793, s. 87.”
861. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, s. 24.”
862. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 143.”
863. “Torsåker husförhör AI:16a, 1817-1836, s. 171.”
864. “Torsåker husförhör AI:16b, 1817-1836, s. 117.”
865. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 40.”
866. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 105.”
867. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 132.”
868. “Torsåker husförhör AI:11a, 1787-1793, s. 182.”
869. “Torsåker vigselbok C:1. 1689-1715, sid 153 (58).”
870. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 38.”
871. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 43.”
872. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 68.”
873. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, s.158.”
874. “Torsåker husförhör AI:4, 1736-1753, s. 172.”
875. “Ovansjö födelsebok C:1, 1671-1705.”
876. “Ovansjö husförhör AI:2, 1724-1745, s. 68.”
877. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 136.”
878. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 157.”
879. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 41.”
880. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 74.”
881. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 114.”
882. “Torsåker husförhör AI:3, 1725-1746, s. 80.”
883. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, s. 99.”
884. “Torsåker husförhör AI:10a, 1780-1786, s. 14.”
885. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 99.”
886. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 30.”
887. “Torsåker husförhör AI:11b, 1787-1793, s. 306.”
888. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806, s. 467.”
889. “Torsåker husförhör AI:11a, 1787-1793, s. 183.”
890. “Ovansjö dödbok C:2, 1706-1740, s. 327.”
891. “Ovansjö dödbok C:2, 1706-1740, s. 339.”
892. “Ovansjö husförhör AI:1, - 1723, s. 25.”
893. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 102.”
894. “Ovansjö födelsebok C:2, 1706-1740, s. 407.”
895. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 85.”
896. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, s. 82.”
897. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 71.”
898. “Torsåker husförhör AI:9, 1773-1779, s. 249.”
899. “Torsåker husförhör AI:8b, 1766-1772, s. 211.”
900. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 39.”
901. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 5.”
902. “Ovansjö dödbok C:1, 1671-1705, s. 93.”
903. “Ovansjö dödbok C:2, 1706-1740, sid 287.”
904. “Ovansjö församlingsbok AIIa:21, 1927-1937, opag s. sinnessjuka samt s. 1754.”
905. “Ovansjö dödbok F:1, 1741-1828.”
906. “SSDI Wisconsin.”
907. “Wisconsin dödbok 1959-79.”
908. “Wisconsin födelsebok 1820-1907.”
909. Obituary
910. “Undenäs SCB födelsebok 1860-1897.”
911. “Undenäs födelsebok C:7, 1846-1864.”
912. “Högbo dödbok F:5, 1909-1925.”
913. “Västra Ny husförhör AI:24, 1886-1890, s. 324.”
914. “Godegård födelsebok CI:5, 1841-1860.”
915. “Västra Ny husförhör AI:25, 1886-1890, s. 421.”
916. “Undenäs husförhör AI:14, 1861-1870, s.23.”
917. “Undenäs husförhör AI:17, 1870-1888, s. 27.”
918. “Västra Ny husförhör AI:27, 1890-99, s. 420.”
919. “Motala inflyttning BI:11, 1895-1910, s. 15.”
920. “Motala utflyttning BI:11, 1895-1910, s.68.”
921. “Klara rotemansarkivet häfte 2935, s. 7 och 41.”
922. “Skedevi utflyttning BI:9, 1896-1908, s.83.”
923. Stockholm, Klara, Rote 3, 1899. Mantalsuppgift s. 553-555.
924. “Gävle, Staffan inflyttning BI:1, 1916-1918.”
925. “Gävle Staffan utflyttning BII:1, 1916-1920.”
926. “Högbo inflyttning BI:4, 1909-1924.”
927. “Högbo församlingsbok AIIa:9, 1910-1918 s. 497.”
928. Dödsannons i Borlänge tidning 10 sept 1940.
929. “Högbo födelsebok C:10, s. 183.”
930. “Nödinge födelsebok C:1, 1688-1808, sid 45.”
931. “Nödinge födelsebok C:2, 1761-1850, sid 39.”
932. “Göteborg Kristine vigselbok CII:2. 1814-1823, sid 765.”
933. “Starrärr vigselbevis HII:2, 1817-1830, AD bild 260.”
934. “Starrkärr kommunion HII:1, 1801-1816, AD bild 5500.”
935. “Starrkärr husförhör AI:6, 1808-1812, sid 47.”
936. “Göteborg Kristine husförhör AI:1, 1812-1823, sid 643.”
937. “Starrkärr husförhör AI:8, 1815-1819. sid 37.”
938. “Göteborg Kristine vigselbok EI:1, 1812-1823, sid 643.”
939. “Örgryte husförhör AI:3, 1815-1820, sid 55.”
940. “Nödinge husförhör AI:1, 1790-1820, sid 9, år 1719-20.”
941. “Nödinge husförhör A1:2, 1820-1839, s. 48, år 1820-23.”
942. “Angered husförhör AI:2, 1826-1830, s. 108.”
943. “Göteborg Karl Johan inflyttning BI:2, 1840-1860, sid 255.”
944. “Göteborg Karl Johan husförhör AI:5, 1840-1843, sid 43.”
945. “Göteborg Karl Johan husförhör AI:6, 1844-1847, sid 47.”
946. “Göteborg Karl Johan husförhör AI:7, 1848-1850, sid 45.”
947. “Göteborg husförhör Karl Johan AI:13, 1851-1854, sid 59.”
948. “Göteborg Kristine husförhör AI:1, 1812-1823, sid 733.”
949. “Göteborg, Kristine födelsebok CII:2, 1804-1823, sid 227.”
950. “Starrkärr födelsebok C:2, 1755-1796, sid 61.”
951. “Starrkärr dödbok C:5, 1834-1838, sid 185.”
952. “Starrkärr husförhör AI:2, 1790-1798, sid 5 och 67.”
953. “Starrkärr husförhör AI:3, 1798-1803, sid 43.”
954. “Starrkärr husförhör AI:4, 1803-1806, sid 25.”
955. “Starrkärr husförhör AI:5, 1806-1808, sid 41.”
956. “Starrkärr husförhör AI:9, 1819-1820, sid 39.”
957. “Starrkärr husförhör AI:11, 1822-1825, sid 31.”
958. “Starrkärr husförhör AI:13, 1827-1829, sid 31 och 89.”
959. “Starrkärr husförhör AI:15, 1832-2835, sid 95.”
960. “Starrkärr födelsebok C:2, 1755-1796, sid 59.”
961. “Starrkärr vigselbok C:1, 1688-1755, sid 301.”
962. “Örgryte födelsebok C:6, 1880-1891, s. 537 nr 308.”
963. “Örgryte dödbok F:4, 1906-1913, 1910 nr 149.”
964. “Nödinge födelsebok C:3, 1808-1858, sid 63.”
965. “Västra Ny husförhör AI:22 Odensberg.”
966. Dödsannons i Borlänge tidning 2 oktober 1941.
967. “Västra Ny födelsebok C:9, 1887-1894.”
968. “Stora Tuna församlingsbok AIIa:20, 1921-31, s. 51 och 97.”
969. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 143.”
970. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 81a.”
971. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 96.”
972. “Godegård födelsebok CI:4, 1798-1840.”
973. “Undenäs födelsebok C:6, 1826-1845, s.76.”
974. “Undenäs födelsebok C:6, 1826-1845, s. 63.”
975. “Undenäs födelsebok C:4, 1766-1799, s. 263.”
976. “Undenäs födelsebok C:5, 1798-1825, s. 123?”
977. “Undenäs födelsebok C:4, 1766-1799, s. 69.”
978. “Undenäs födelsebok C:4, 1766-1799, s. 55.”
979. “Selånger födelsebok C:3, 1803-1861.”
980. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 97.”
981. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 24.”
982. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, bild 63.”
983. “Helsingfors ortodoxa församlings vigselbok (metrikabok) år 1884, sid 50.”
984. “Hofors inflyttning BI:1, 1911-1935, s. 47, nr 137 och 138.”
985. “Hofors församlingsbok AIIa:6, 1916-1922, s. 544 och 392 (Hofors bruk).”
986. “Hofors församlingsbok AIIa:9, 1923-1927, s. 190 och 280.”
987. “Hofors församlingsbok AIIa:14, 1927-1932, s. 381.”
988. “Bergvik församlingsbok AII:2b, 1920-1939, s. 396.”
989. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 125.”
990. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 4.”
991. “Torsåker husförhör AI:5, 1746-1757, s. 64.”
992. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 41.”
993. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 76.”
994. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 115.”
995. “Sveriges befolkning 1950.”
996. “Torsåker födelsebok C:5, 1817-1846, bild 131.”
997. “SSDI Wisconsin 387-12-7166.”
998. “SSDI Wisconsin 398-01-9332.”
999. “SSDI Wisconsin 399-01-8197.”
1000. “SSDI Wisconsin 395-24-2207.”
1001. “Torsåker födelsebok C:8, 1862-1874.”
1002. Inbjudan till begravning
1003. “Anteckningar i P-O Wiréns familjebibel tryckt 1896.”
1004. “Torsåker husförhör AI:27, 1891-1895, s. 13.”
1005. Svenska Missionsförbundets matrikelkort samt biografier missionärer i Kongo.
1006. “Undersåker SCB födelsebok 1860-1949, födda 1936.”
1007. “Styrstad, födelsebok C:7, 1882-1895.”
1008. “Gravsten, Polk, Wiscinsin.”
1009. “SSDI Washington.”
1010. “Census Iowa State Collection, 1836-1925.”
1011. “World War I Draft Registration Cards 1917-1918,” “World War I Draft Registration Cards, 1917-1918.”
1012. US Veterans Cementeries 1800-2006.
1013. “SSDI.”
1014. “Kentucky birth index 1911-1999.”
1015. “SSDI Minnesota.”
1016. “South Dakota Marriages 1905-1949.”
1017. “Stora Malm födelsebok C:5, 1790-1817.”
1018. “Kvillinge dödbok CI:6, 1846-1861, sid 261.”
1019. “Asker dödbok F:2, 1796-1860, sid 79.”
1020. “Österåker födelsebok C:3, 1740-1821, år 1805, AD bild 140.”
1021. “Kvillinge dödbok C:6, 1846.1861, sid 263.”
1022. “Östra Vingåker dödbok C:4, 1777-1837.”
1023. “Minnesota Birth Index 1935-2002.”
1024. “Minnesota Marriage Collection, 1958-2001.”
1025. “Risinge födelsebok C:6, 1871-1883.”
1026. “Gårdeby födelsebok C:5, 1848-1881, s. 139.”
1027. “Risinge SCB vigselbok 1860-1949, vigda 1904.”
1028. “Regna utflyttning BI:3, 1862-1876, s.9.”
1029. “Risinge inflyttning B:3, 1861-1870, s. 26.”
1030. “Lerbo husförhör AIIa:3, sid 296.”
1031. “Lerbo husförhör AIIa:4, sid 297.”
1032. “Lerbo husförhör AIIa:5, sid 308.”
1033. billiongraves.com.
1034. Vasternorrlands län, Mantalslängd 1745, s. 301 och 1746, s. 307, Kammararkivet RA.
1035. “Ovansjö födelsebok C:7, 1846-1861.”
1036. “Göteborg, Oscar Fredrik, dödbok F:9, 1931-1941.”
1037. “Torsåker födelsebok C:8, 1862-1874, bild 231.”
1038. “Torsåker husförhör AI:24a, 1871-1885, s. 7.”
1039. “Torsåker födelsebok C:9, 1875-1885, bild 59.”
1040. “Torsåker SCB dödbok 1860-1949, döda 1902, SVAR sid 1152.”
1041. “Ovansjö födelsebok C:5, 1801-1822.”
1042. “Torsåker SCB dödbok 1860-1949, döda 1896 SVAR sid 117.”
1043. “Ovansjö husförhör AI:18a, 1846-1850, s. 182.”
1044. “Ovansjö utflyttning B:2, 1834-1860.”
1045. “Torsåker husförhör AI:27a, 1891-1895, s. 34.”
1046. “Torsåker husförhör AI:16a, 1817-1836, s. 32.”
1047. “Årsunda födelsebok C:3, 1794-1825.”
1048. “Årsunda födelsebok C:1, 1704-1764.”
1049. “Årsunda födelsebok C:2, 1765-1793.”
1050. “Årsunda husförhör AI:10, 1814-1818, s. 158.”
1051. “Årsunda husförhör AI:3, 1747-1764, s. 122.”
1052. “Årsunda husförhör AI:4, 1765-1771, s. 8.”
1053. “Årsunda födelsebok C:4, 1826-1861.”
1054. Torsåker SCB dödbok 1860-1949, döda 1919 SVAR sid 121.
1055. “Valbo födelsebok C:4, 1827-1851.”
1056. “Ovansjö SCB dödbok 1860-1949, döda 1908, SVAR s, 1125.”
1057. “Göteborg Oscar Fredrik F:7, 1915-1921, s. 129.”
1058. “Ovansjö vigselbok EI:5, 1895-1914.”
1059. “Ovansjö födelsebok C:10, 1880-1894.”
1060. “Ovansjö dödbok F:4, 1886-1894.”
1061. “Ovansjö husförhör AI:24, 1871-1875, s. 133.”
1062. “San Fransisco vigsellicens 1915.”
1063. “Kalifornien födelseregister 1905-1995.”
1064. “Ohio dödsfall 1958-2002.”
1065. “SSDI Ohio 2002.”
1066. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, sid 120.”
1067. Västerås stifts herdaminne: 1700-talet, Västerås, 1990.
1068. Västerås stifts herdaminne.
1069. Avkortningslängd. Verifikationer, s. 3452f, Länsräkenskaper för Kopparbergs län 1762, Kammararkiver RA.
1070. Torbjörn Näs, Mora
1071. Västerås stift herdaminne.
1072. Muncktell, Johan Fr, Västerås stifts herdaminne, 1835-.
1073. Ekström, Gunnar, Västerås stifts herdaminne I:1.
1074. Hildebrand, Karl-Gustaf, Falu stads historia 1641-1687, Akad.avhandl. Uppsala univ. 1946, sid 185.
1075. Släktforskarnas årsbok 1998, sid 147-154.
1076. Palmskiöldska samlingen.
1077. Berglund, Torsten: Holsten Perssons i Vad hustru och hennes härkomst (Genklang, nr 13, 1999).
1078. Lars Kjellström, Katrineholm.
1079. “Leksand dödbok F:11, 1766.”
1080. “Leksand dödbok F:4, 1705.”
1081. Blomquist, Alf Daniel , GÄSTIS-LEKSANDS GÄSTGIVARGÅRD 1730 – 2009.
1082. “Hällestad födelsebok C:5, 1783-1842, s. 755.”
1083. “Hällestad födelsebok C:5, 1783-1842, s. 793.”
1084. “Hällestad födelsebok C:8, 1862-1872.”
1085. “Västra Vingåker församlingsbok AIIa:2f, 1900-1905, s. 1286.”
1086. “Skedevi husförhör ALLa:8, 1915-1927, sid 668.”
1087. “Kriminalvårdsamstalten i Växjö (G), DIIId:32, 1910-1923, sid 42.”
1088. “Västra Vingåker födelsebok C:21, 1895-1905.”
1089. “Skedevi vigselbok EI:4, 1916-1932, år 1923.”
1090. “Västra Vingåker husförhör AIIa:4e, 1911-1915, sid 1866.”
1091. “Skedevi husförhör ALLa:8, 1915-1927, sid 669.”
1092. “Västra Vingåker födelsebok C:21, 1895-1905, s. 247.”
1093. “Stora Kopparberg födelsebok C:6, 1797-1823, sid 36.”
1094. “Orsa födelsebok C:6, 1833-1862.”
1095. “Orsa dödbok Fi:10, 1916-1927, s. 16.”
1096. “Orsa födelsebok C:8, 1863-1879, s. 223.”
1097. “Orsa födelsebok C:9, 1880-1893.”
1098. “Orsa födelsebok C:15, 1912-1922, s. 192.”
1099. “Nyköping Sankt Nicolai dödbok FI:2, 1759-1787, sid 12.”
1100. “Nyköping Sankt Nicolai FI:3, år 1790 landsförsamlingen.”
1101. “Nyköping Sankt Nicolai husförhör AIb:1, 1734-1762, sid 103.”
1102. “Nyköping Sankt Nicolai födelsebok CI:2, 1741-1756, är 1742.”
1103. “Nyköping Sankt Nicolai husförhör AIb:2, 1751-1763, sid 363.”
1104. “Stora Malm husförhör AI:9b, 1798-1802.”
1105. “Svennevad födelsebok C:7, 1816-1838, sid 247.”
1106. “Skedevi födelsebok C:4, 1825-1855, sid 197.”
1107. “Nyköping, Alla Helgona inflyttning BI:4, 1886-1894, sid 49.”
1108. “Nyköping, Alla Helgona AII:a:3, 1903-1909, sid 60.”
1109. “Nyköping, Alla Helgona församlingsbok AII:a:3, 1903-1909, sid 278.”
1110. “Nyköping, Sankt Nicolai utflyttning BI:8, 1895-1908, sid 157.”
1111. “Nyköping, Sankt Nicolai församlingsbok AIIa:4, 1901-1905, sid 146.”
1112. “Kvillinge födelsebok CI:6, 1846-1861, sid 81.”
1113. “Östra Vingåker husförhör AI:10, 1851-1855, sid 252.”
1114. “Stora Tuna födelsebok C:4, 1722-1736, sid 43.”
1115. “Generalmönsterrulla 1767:2 Mönstring: Stora Tuna 1767-06-22.”
1116. “Generalmönsterrulla Husby 17731019.”
1117. “Torpakt Dalregementet, Vibberbo.”
1118. “Ockelbor version 1 Elsa Lagevik.”
1119. “Ockelbo husförhör AI:1a, 1891-1895, s. 1026.”
1120. “Gävle Heliga Trefaldighet husförhör AI: 22d, s. 161.”
1121. Wallgren, Ulla-Britt:, Petrus Steuchius samlade ättlingar, ISBN 91-630-5281-4.
1122. “Karlskoga födelsebok C:7, 1775-1791.”
1123. “Skedevi födelsebok C:3, 1763-1824, s. 507.”
1124. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 9.”
1125. “Torsåker födelsebok C:8, 1862-1874, 1866.”
1126. “Torsåker SCB dödbok 1860-1949, döda 1944,” .
1127. “Torsåker husförhör AI:26b, 1881-1890, s. 824.”
1128. “Husby församlingsbok AII:1b, 1899-1905, sid 132.”
1129. “Torsåker inflyttning B:6, 1895-1915, sid 78.”
1130. “Torsåker församlingsbok AIIa:6B, 1921-1926, s. 799.”
1131. “Husby husförhör AI:22b, 1890-1898, sid 124.”
1132. “Hedemors stad födelsebok CII:1, 1876-1894, år 1890.”
1133. “New York passenger lists, 1820-1957, år 1914, roll 2327.”
1134. “Gästiklands västra domsaga hösttingen 1944 AIa:58 och 1945 AIa:60.”
1135. “By församlingsbok AII:1b, 1896-1915, sid 328.”
1136. “Torsåker församlingsbok AIIa:7b, 1926-1931, s. 841.”
1137. “Torsåker församlingsbok AIIa:4b, 1911-1916, s. 392.”
1138. “Torsåker församlingsbok AIIa:8b, 1932-1937, s. 887.”
1139. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 389.”
1140. “Härryda födelsebok C:2, 1754-1861, sid 59.”
1141. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861. sid 400.”
1142. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 137.”
1143. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 367.”
1144. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 105.”
1145. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 361.”
1146. “Härryda vigselbok C:2, 1754-1861, s. 19.”
1147. “Härryda husförhör AI:1, 1771-1832, sid 23.”
1148. “Härryda födelsebok C:2, 1754-1861, sid 27.”
1149. “Nykil födelsebok C:5, 1804-1829.”
1150. “Nykil SCB dödbok 1860-1949, döda 1916.”
1151. “Nykil dödbok C:9, 1867-1883.”
1152. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, s. 97.”
1153. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, s. 657.”
1154. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, s. 163.”
1155. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, s. 635.”
1156. “Hällestad födelsebok C:1, 1636-1673, s. 75.”
1157. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, s. 83.”
1158. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, s. 121.”
1159. “Kvillinge dödbok C:3, 1738-1788, s. 515.”
1160. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, s. 157.”
1161. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 385.”
1162. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, s. 637.”
1163. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 469.”
1164. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 463.”
1165. “Klockrike dödbok C:2, 1779-1824, s. 449.”
1166. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 215.”
1167. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, s. 645.”
1168. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 195.”
1169. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, s. 263.”
1170. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 225.”
1171. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, s. 615.”
1172. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 263.”
1173. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, s. 365.”
1174. “Hällestad dödbok C:3, 1701-1745, s. 359.”
1175. “Hällestad födelsebok C:1, 1636-1673, s. 133.”
1176. “Hällestad dödbok C:3, 1701-1745, s. 415.”
1177. “Risinge födelsebok C:1, 1633-1646, s. 3.”
1178. “Hällestad dödbok C:3, 1701-1745, s. 353.”
1179. “Tjällmo dödbok C:1, 1687-1737, s. 93.”
1180. “Hällestad dödbok C:1, 1636-1673, s. 179.”
1181. “Kullerstad dödbok CI:1, 1652-1719, s. 155.”
1182. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, s. 63.”
1183. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, s. 81.”
1184. “Vreta Kloster födelsebok C:5, 1746-1770, år 1760, s. 223.”
1185. “Klockrike husförhör AI:4, 1793-1806, s. 251-252.”
1186. “Klockrike husförhör AI:5, 1807-1819, s. 131.”
1187. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, s. 101.”
1188. “Vånga dödbok CI:2, 1697-1763, s. 409.”
1189. “Hällestad födelsebok C:1, 1636-1673, s. 81.”
1190. “Hällestad födelsebok C:1, 1636-1673, s. 109.”
1191. “Hällestad födelsebok C:1, 1636-1673, s. 115.”
1192. “Hällestad dödbok C:1, 1636-1673, s. 181.”
1193. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, s. 189.”
1194. “Hällestad dödbok C:3, 1701-1745, s. 393.”
1195. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, s. 233.”
1196. “Hällestad födelsebok C:1, 1636-1673, s. 141.”
1197. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, s. 71.”
1198. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, s. 587.”
1199. “Vånga födelsebok CI:2, 1697-1763, s. 425.”
1200. “Hällestad dödbok EI:1. 1746-1833, s. 671.”
1201. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, s. 361.”
1202. Byalängd, Norrbärke.
1203. “Risinge dödbok C:2, 1659-1697, s. 177.”
1204. “Risinge dödbok EI:1, 1697-1823, s. 273.”
1205. “Kullerstad födelsebok CI:1, 1652-1719, s. 53.”
1206. “Risinge dödbok EI:1, 1697-1823, s. 287.”
1207. “Svansstad husförhör AI:8, 1833-1842, s. 469.”
1208. “Klockrike födelsebok C:3, 1825-1843.”
1209. “Svanshals dödbok C:4, 1833-1859, 1839, s. 503.”
1210. “Svanshals födelsebok C:4, 1833-1859.”
1211. “Svanshals födelsebok C:3, 1807-1832, sid 223.”
1212. “Svanshals SCB dödbok 1860-1949, döda 1878.”
1213. “Vadstena dödbok CII:4, 1874-1879.”
1214. “Svanshals vigselbok C:6, 1860-1871.”
1215. “Svanshals födelsebok C:6, 1860-1871.”
1216. “Svanshals dödbok C:6, 1860-1871.”
1217. “Garpenberg husförhör AI:6, 1786-1794, sid 89 och AI:8, 1805-1811, sid 63.”
1218. “Garpenberg husförhör AI:8, 1801-1811, s. 62.”
1219. “Husby födelsebok C:18, 1880-1891, opag 1883.”
1220. “Valbo födelsebok C:5, 1833-1861, sid 19.”
1221. “SCB uttdrag födelsebok Gävle 1860.”
1222. “Stockholm, Gustav Vasa födelsebok, C1/2, 1908-1910.”
1223. “Stockholm, Katarina SCB födelsebok 1860-1940, född 1900.”
1224. “Göteborg, Gammelstad födelsebok C:4, 1912-1918.”
1225. “New Orleans passenger lists 1813-1863.”
1226. “Göteborg, Oscar Fredrik födelsebok C:13, 1915-1917.”
1227. “Nykil födelsebok C:7, 1851-1860.”
1228. “Nykil födelsebok C:6, 1830-1850.”
1229. “Nykil födelsebok C:9, 1867-1883.”
1230. “Nykil dödbok C:5, 1804-1829.”
1231. “Nykil födelsebok C:4, 1779-1803.”
1232. “Nykil födelsebok C:3, 1739-1778.”
1233. “Nykil dödbok C:6, 1830-1850.”
1234. “Nykil födelsebok C:2, 1705-1738.”
1235. “Nykil dödbok C:7, 1851-1860.”
1236. “Hällestad dödbok C:2, 1673-1701, sid 281.”
1237. “Hällestad räkenskaper C:2, 1673-1701.”
1238. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, s. 29.”
1239. “Hällestad födelsebok C:1, 1636-1673, s. 157.”
1240. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, s. 51.”
1241. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1908 SVAR s. 111.”
1242. “Torsåker SCB födelsebok 1860-1949, födda 1913.”
1243. “Torsåker husförhör AI:13a, 1802-1808, sid 174.”
1244. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806, sid 513.”
1245. “Torsåker födelsebok C:3. 1747-1779, s. 63.”
1246. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, sid 72.”
1247. “Torsåker vigselbok C:4, 1780-1806, sid 19.”
1248. “Ovansjö födelsebok C:5, 1801-1822, s. 143.”
1249. “Ovansjö husförhör AI:23a, 1866-1870, s. 87.”
1250. “Ovansjö födelsebok C:7, 1846-1861, s. 24.”
1251. “Husby födelsebok C:15, 1850-1861, år 1851.”
1252. “Ovansjö vigselbok EI:3, 1862-1888, år 1873.”
1253. “Ovansjö husförhör AI:24a, 1876-1880, s. 87.”
1254. “Ovansjö husförhör AI:25a, 1876-1880, s. 87.”
1255. “Ovansjö husförhör AI:26a, 1881-1885, s. 208.”
1256. “Starrkärr födelsebok C:2, 1755-1796, sid 215.”
1257. “Österunda födelsebok C:1, 1779-1814, 1798.”
1258. “Österunda dödbok C:1, 1779-1814, 1799.”
1259. “Gunnilbo födelsebok C:4, 1738-1752, s. 49.”
1260. “Gunnilbo födelsebok C:5, 1775-1823, s. 190.”
1261. Norman, Ulla: Norbergs bergslag under medletiden (Västmanlands fornminnesförenings tidskrift 1938).
1262. “Gunnilbo födelsebok C:2, 1684-1706, s. 63.”
1263. “Gunnilbo dödbok C:4, 1738-1752, s. 55.”
1264. “Gunnilbo födelsebok C:2, 1684-1706, s. 66.”
1265. “Gunnilbo födelsebok C:3, 1707-1737, s. 67.”
1266. “Gunnilbo dödbok F:1, 1775-1833, 1799.”
1267. “Gunnilbo dödbok F:1, 1775-1833, 1784.”
1268. “Gunnilbo födelsebok C:4, 1738-1752, s. 163.”
1269. “Gunnilbo dödbok F:1, 1775-1833, 1817.”
1270. “Gunnilbo dödbok F:2, 1834-1871, 1851.”
1271. “Gunnilbo födelsebok C:5, 1775-1823, s. 268.”
1272. “Gunnilbo dödbok F:4, 1895-1926, s. 10.”
1273. “Gunnilbo dödbok F:3, 1872-1894, 1892.”
1274. “Gunnilbo dödbok F:2, 1834-1871, 1839.”
1275. “Gunnilbo husförhör AI:10b, 1845-1855, sid 64.”
1276. “Gunnilbo dödbok F:3, 1872-1894, år 1890.”
1277. “Gunnilbo vigselbok C:7, 1841-1858, sid 55.”
1278. “Gunnilbo husförhör AI:10b, 1845-1855, sid 36.”
1279. “Gunnilbo husförhör AI:10b, 1845-1855, sid 68.”
1280. “Hed husförhör AI:8, 1816-1825, sid 9.”
1281. “Hed husförhör AI:9, 1825-1831, sid 26.”
1282. “Hed husförhör AI:10, 1831.1841, sid 34 och 28.”
1283. “Gunnilbo inflyttning B:3, 1835-1850, år 1839.”
1284. “Gunnilbo husförhör AI:10b, 1845-1855, sid 27.”
1285. “Gunnilbo husförhör AI:11a, 1855-1866, sid 24.”
1286. “Gunnilbo husförhör AI:12, 1866-1879, sid 113.”
1287. “Gunnilbo husförhör AI:14a, 1880-1889, sid 19.”
1288. “Gunnilbo födelsebok C:3, 1707-1737, s. 78.”
1289. “Gunnilbo dödbok C:3, 1707-1737, s. 106.”
1290. “Gunnilbo födelsebok C:3, 1707-1737, s. 92.”
1291. “Gunnilbo dödbok C:3, 1707-1737, s. 109.”
1292. “Gunnilbo dödbok F:1, 1775-1833, 1797.”
1293. “Gunnilbo födelsebok C:3, 1707-1737, s. 50.”
1294. “Gunnilbo dödbok F:1, 1775-1833, 1778.”
1295. “Gunnilbo vigselbok C:4. 1738-1752, s. 94.”
1296. “Gunnilbo födelsebok C:4, 1738-1752, s. 108.”
1297. “Gunnilbo födelsebok C:4, 1738-1752, s. 119.”
1298. “Gunnilbo dödbok C:4, 1738-1752, s. 120.”
1299. “Gunnilbo födelsebok C:4, 1738-1752, s. 137.”
1300. “Gunnilbo dödbok F:1, 1775-1833, 1829.”
1301. “Gunnilbo födelsebok C:4, 1738-1752, s. 171.”
1302. “Gunnilbo vigselbok EI:1, 1775-1850, 1775.”
1303. “Gunnilbo födelsebok C:4, 1738-1752, s. 160.”
1304. “Berg födelsebok C:5, 1803.1848, s. 9.”
1305. “Gunnilbo vigselbok EI:1, 1775-1850, s. 68.”
1306. “Gunnilbo födelsebok C:3, 1707-1737, s. 104.”
1307. “Gunnilbo födelsebok C:3, 1707-1737, s. 115.”
1308. “Gunnilbo födelsebok C:3, 1707-1737, s. 128.”
1309. “Gunnilbo födelsebok C:3, 1707-1737, s. 147.”
1310. “Gunnilbo födelsebok C:3, 1707-1737, s. 149.”
1311. “Gunnilbo födelsebok C:1, 1660-1683, s. 31.”
1312. “Gunnilbo vigselbok C:2, 1684-1706, s. 29.”
1313. “Gunnilbo födelsebok C:2, 1684-1706, s. 87.”
1314. “Gunnilbo dödbok C:2, 1684-1706, s. 113.”
1315. “Gunnilbo dödbok C:2, 1684-1706, s. 106.”
1316. “Gunnilbo dödbok C:4, 1738-1752, s. 171.”
1317. “Gunnilbo vigselbok C:2, 1684-1706, s. 98.”
1318. “Ovansjö födelsebok C:13, 1902-1908, s. 47.”
1319. “Ovansjö vigselbok EI:6, 1915-1929, s. 137.”
1320. “Torsåker födelsebok C:12, 1903-1919, sid 74.”
1321. “Väddö födelsebok CI:11, 1895-1916, sid 119.”
1322. “Torsåker födelsebok C:5, 1807-1846, år 1830.”
1323. “Torsåker födelsebok C:5. 1807-1846, år 1833.”
1324. “Torsåker dödbok F:2, 1887-1894, sid 52.”
1325. “Torsåker husförhör AI:27b, 1891-1895. sid 571 och 712.”
1326. “Stockholm, Oscars, SCB vigselbok 1860-1949, år 1942.”
1327. “Stockholm, Danderyd SCB födelsebok 1860-1949, född 1943.”
1328. “Ovansjö födelsebok C;8, 1862-1873.”
1329. “Ovansjö församlingsbok AIIa:2, 1896-1900, s. 932.”
1330. “Ovansjö SCB dödbok 1860-1949, döda 1942 SVAR s. 21.”
1331. “Ovansjö församlingsbok AIIa:6, 1901-1905, s. 1083.”
1332. “Ovansjö dödbok F:5, 1895-1905.”
1333. “Ovansjö församlingsbok AIIa:22, 1927-1937, s. 895.”
1334. “Ovansjö födelsebok C:13, 1902-1908, s. 15.”
1335. “Ovansjö husförhör AI:28B, 1891-1895, s. 618.”
1336. “Ovansjö församlingsbok AIIa:14, 1912-1918, s. 1280.”
1337. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 46.”
1338. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 130.”
1341. “Solna födelsebok C:6, 1899-1903, sid 79.”
1342. Västerås stifts herdaminne II:1, 1600-talet.
1343. “Ovansjö födelsebok C:3, 1741-1766.”
1344. “Ovansjö födelsebok C:2, 1706-1740.”
1345. “Hällestad födelsebok C:2, 1673-1701, s. 167.”
1346. “Torsåker födelsebok C:6, 1833-1859, 1835.”
1347. “Torsåker dödbok EI:2, 1862-1883, 1870.”
1348. “Torsåker dödbok F:4, 1912-1937, sod 190.”
1349. Ekström, Gunnar, Västerås stifts herdaminne II:1, 1600-talet, Västerås 1971.
1350. Wikipedia: Holstenius.
1351. Svenskt biografiskt lexikon, band 13 (1950), sid 416.
1352. Wikipedia: häxprocesser.
1353. “Vadfors Grangärde byalängder .”
1354. Svenskt biografiskt lexikon, band 15 (1956), sid 573.
1355. Wikipedia: von Troil, Wikipedia släkten von Troil.
1356. Adelsvapen Bergenskjöld.
1357. Wikipedia: Rudbeckius, Nicolaus Johannis.
1358. Elgenstierna, Gustaf, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, del 3, 1927, sid 607 ff, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, del 2, 1926, sid 808, Den introducerade svenska adelns ättartavlor.
1359. ”Falu stads historia till år 1687”, del I och del II, av Karl-Gustaf Hildebrand (1946).
1360. “Stora Kopparberg dödbok EI:2, 1757-1775, sid 23.”
1361. Forsslund: Med Dalälven från källorna till havet, 1918-1939, del 3,bok 4, sid 274-275.
1362. Svenskt biografiskt lexikon, bans 21 (1975-1977, sid 481.
1363. “Huset von Troil nr 2039.”
1364. “Sundborn födelsebok C:2, 1775-1807, år 1779.”
1365. “Sundborn vigselbok EI:2. 1775-1825, år 1776.”
1366. “Sundborn födelsebok C:2, 1775-1807, åt 1785.”
1367. “Sundborn födelsebok C:2, 1775-1807, år 1789.”
1368. “Myckleby dödbok C:3, 1792-1829, sid 221.”
1369. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1919 SVAR s. 78.”
1370. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1920 SVAR s. 98.”
1371. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1923 SVAR s. 40.”
1372. “Ovansjö SCB födelsebok 1860-1949, födda 1926 SVAR s. 46.”
1373. “Torsåker födelsebok C:7, 1847-1861, bild 120.”
1374. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, bild 104.”
1375. Svenskt biografiskt lexikon, Låstbom.
1376. adelsvapen.se: Låstbom.
1377. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 104.”
1378. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, sid 115.”
1379. Adelsvapen Wienholtz.
1380. “Stora Kopparberg dödbok F:2, 1799-1830, 1823.”
1381. “Stora Kopparberg födelsebok C:4, 1768-1775, 1774, sid 174.”
1382. “Stora Kopparberg dödbok C:8, 1841-1858, 1847.”
1383. “Stora Kopparberg vigselbok EI:3, 1776-1838, 1795, s. 82.”
1384. adelsvapen.se Arosell.
1385. “Gunnilbo födelsebok C:5, 1775-1823, s. 6.”
1386. “Knutby födelsebok C:5, 1823-1860.”
1387. Svenskt biografiskt lexikon, band 6 (1926), sid 786.
1388. Wikipedia: Buskarius.
1389. “Gunnilbo födelsebok C:6, 1824-1871, s. 160.”
1390. “Köpings landsförsamling födelsebok C:5, 1830-1860, 1841.”
1391. “Köpings stadsförsamling församlingsbok AIIa:1, 1899-1909, s. 230.”
1392. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 66.”
1393. “Morlanda dödbok C:6, 1848-1860, sid 553.”
1394. “Motala husförhör AI:52, 1880-1885, sid 514,” “Motala husförhör AI:52, 1860-1885, sid 514.”
1395. Emiweb.
1396. “Göteborg passageralistor 1869-1951, år 1885.”
1397. Wikipedia: Liljebjörn, Knut.
1398. Svenskt biograiskt lexikon, band 19 (1971-73), sid 325.
1399. “Floda dödbok C:1, 1672-1695, AD bild 81.”
1400. “Floda dödbok C:1, 1672-1695, AD bild 78.”
1401. “Floda husförhör Floda AI:2, 1684-1716, AD bild 640.”
1402. Cornelius Svinhufvud och hans släkt, 2. Finnmarksgrenen, Walter Edelfeldt., Cornelius Svinhufvud och hans släkt, 2. Finnmarksgrenen, Walter Edelfeldt, sid 15.
1403. “Risinge födelsebok C:8, 1884-1890, sid 21.”
1404. Rudbeckius adelsvapen Wiki.
1405. Bjelke antavla Internet.
1406. adelsvapen.com von Flygarell, “Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.”
1407. Adelsvapen von Berchner.
1408. “Kvillinge husförhör AI:25, 1866-1870, sid 606.”
1409. “Kvillinge husförhör AI:27, 1871-1876, sid 580.”
1410. Svensk uppslagabok, Malmö 1931.
1411. Anrep: Svenska adelns ättartavlor.
1412. Nordisk familjkebok, 1904-1926.
1413. “Grangärde dödbok C:1, 1628-1684, s. 138.”
1414. “Bo födelsebok C:4, 1830-1861, 1830, s. 3.”
1415. “Bo dödbok C:3, 1803-1829, 1838, s. 208.”
1416. Fagervall, Britt Inger, Kengis bruk, Luleå universitet, C-uppsats 2006.
1417. “Hällestad husförhör AI:18, 1825-1831, s. 512.”
1418. Biografiska anteckningar adliga ätter som tagits från Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.
1419. “Bo dödbok C:3, 1803-1829, 1838, s. 204.”
1420. “Stora Kopparberg födelsebok C:6, 1797-1823, 1798, .”
1421. “Torsåker dödbok F:3, 1895-1911, sid 134.”
1422. “Torsåker husförhör AI:23a, 1866-1870, sid 299.”
1423. “Torsåker husförhör AI:23b, 1866-1870, s. 617.”
1424. “Torsåker husförhör AI:24b, 1871-1875, s. 636.”
1425. “Torsåker husförhör AI:25b, 1876-1880, s. 706.”
1426. Svenskt biografiskt lexikon, band 16 (1964-1966, sid 226.
1427. “Köpings landsförsamling födelsebok C:6, 1861-1872, 1861.”
1428. “Köpings stadsförsamling församlingsbok AIIa:1, 1899-1909, s. 450.”
1429. “Köpings stadsförsamling husförhör AI:17, 1838-1847, s. 237, 419, 306 och 83.”
1430. “Köpings stadsförsamling husförhör AI:18a och 18:b, 1848-1857, s. 86 och 325.”
1431. “Köpings stadsförsamling husförhör AI:18b, 1848-1857, s. 235 och 336.”
1432. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 55.”
1433. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 53,” “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715. s. 53.”
1434. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 62.”
1435. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, s. 12.”
1436. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, sid 119.”
1437. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 29.”
1438. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 31.”
1439. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 48.”
1440. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 44.”
1441. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 60.”
1442. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, 1809.”
1443. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 72.”
1444. “Torsåker dödbok F:1, 1805-1862, 1806.”
1445. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 8.”
1446. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 146.”
1447. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 90. 92.”
1448. “Torsåker husförhör AI:3, 1725-1748. sid 96.”
1449. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 34.”
1450. “Torsåker räkenskaper LI:1, 1655-1700, 1656.”
1451. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 80.”
1452. “Torsåker dödbok C:4, 1780-1806, s. 463.”
1453. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 147.”
1454. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 123.”
1455. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 93.”
1456. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, s. 225.”
1457. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 22.”
1458. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 26.”
1459. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 32.”
1460. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 45.”
1461. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 158.”
1462. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 55.”
1463. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 54.”
1464. “Torsåker födelsebok C:4, 1780-1806, s. 45.”
1465. “Husby dödbok F:1, 1698-1729, 1719.”
1466. “Torsåker räkenskaper LI:1, 1655-1700, 1679.”
1467. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715 s. 59.”
1468. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731 sid 225.”
1469. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 89.”
1470. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 121.”
1471. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 139.”
1472. “Husby födelsebok C:3, 1698-1724, 1711.”
1473. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 142.”
1474. “Torsåker husförhör AI:6, 1754-1764, s. 87.”
1475. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 6.”
1476. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, s. 43.”
1477. “Ovansjö födelsebok C:2, 1706--1740, sid 218.”
1478. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, sid 25.”
1479. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 73.”
1480. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 87.”
1481. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 99.”
1482. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 133.”
1483. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, sid 124.”
1484. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1770, sid 128.”
1485. “Ovansjö vigselbok C:2, 1706-1740, sid 13.”
1486. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, sid 120.”
1487. “Ovansjö husförhör AI:2, 1724-1745, sid 62.”
1488. “Ovansjö husförhör, AI:1 - 1723, sid 21.”
1489. “Torsåker husförhör AI:3, 1725-2746, sid 97.”
1490. Wikipedia: Grubb, Andreas Petri .
1491. Svenskt biografiskt lexikon, band 8, (1929), sid 466.
1492. “Romfartuna födelsebok C:1, 18631-1683, s. 34.”
1493. Gezelius, Birger, En prästman i Dalarna på 1600-talet : magister Georgius Gezelius och hans familj, 1958.
1494. “Romfartuna dödbok C:1, 1631-1683, s. 82.”
1495. Svenskt biografiskt lexikon, band 17 (1967-1969), sid 100.
1496. Wikipedia: Gezelius den äldre, Johannes .
1497. Svenkst biografiskt handlexikon, 1906, I:389.
1498. Gezelius K J, Gesalaättens ättebalk del 1-3, 1940-1941.
1499. Svenskt biografiskt lexikon, band 17 (1967-1969), sid 104.
1500. Svenskt biografiskt lexikon, band 17 (1967-1969), sid 107.
1501. Västmanlamnds-Dala nations festskrift 1939, sid 86.
1502. Svenska män och kvinnor del 3, 1946.
1503. Wikipedia: Ilsbodinus, Johannes .
1504. Nordberg, Albert, En gammal Norrbottensbygd.
1505. Svenskt biografiskt handlexikon.
1506. Personhistorisk tidskrift 1914.
1507. Nordisk familjebok, Uggleupplagan.
1508. Svenskt biografiskt lexikon.
1509. Svenskt biografiskt lexikon, band 29.
1510. Wikipedia: von Vicken.
1511. “Torsåker räkenskaper VI:1, 1655-1700, s. 51.”
1512. “Torsåker räkenskaper LI:1, 1655.1700, s. 57.”
1513. “Torsåker födelsebok C:1, 1747-1779, sid 57.”
1514. Oakland, California City Directories.
1515. “Fresno Bee The Republican, 7 Mar 1937.”
1516. Uppsala stifts herdaminne.
1517. “Starrkärr dödbok C:3, 1761-1850, sid 459.”
1518. “Starrkärr dödbok C:1, 1688-1755, sid 413.”
1519. “Starrkärr vigselbok C:1, 1688-1755 (1800), sid 297.”
1520. “Starrkärr födelsebok C:1, 1688-1755, sid 107.”
1521. “Starrkärr vigselbok C:1, 1688-1755 (1800), sid 301.”
1522. “Starrkärr husförhör AI:1, 1775-1775, sid 15.”
1523. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 19.”
1524. “Västervåla husförhör AI:2, 1743-1764, s. 40, 57, 95, 124 och 150.”
1525. “Västervåla husförhör AI:1, 1690-1707, s. 5.”
1526. “Västervåla husförhör AI:1, 1676-1720, s. 74.”
1527. “Kvillinge födelsebok CI:7, 1861-1880, sid 187.”
1528. “Kvillinge födelsebok CI:7, 1861-1880, sid 219.”
1529. “Västervåla vigselbok C:1, 1721-1774, 1737.”
1530. “Västervåla husförhör AI:1, 1690-1707, s. 5, 21 och 36.”
1531. “Västervåla husförhör AI:1, 1676-1720, s. 55.”
1532. “Västervåla husförhör AI:1,1676-1720, sid 48.”
1533. “Västervåla husförhör AI:1, 1676-1720, s. 52.”
1534. “Borgsjö församlingsbok AIIa:2a, 1901-1911, s. 305.”
1535. “Borgsjö församlingsbok AIIa:2b, 1901-1911, s. 572 och 584.”
1536. “Borgsjö församlingsbok AIIa:2b, 1902-1911, s. 608.”
1537. “Sunne husförhör AI:66, 1876-1880, s. 1267.”
1538. “Borgsjö församlingsbok AIIa:3a, 1911-1926. s. 309.”
1539. “Borgsjö församlingsbok AIIa:3b, 1911-1926, s. 491.”
1540. “Borgsjö församlingsbok AIIa:3a, 1911-1926, s. 211.”
1541. “Borgsjö födelsebok C:3, 1862-1880, s. 180.”
1542. “Borgsjö församlingsbok AIIa:1b, 1891-1901, s. 373.”
1543. “Borgsjö födelsebok C:3, 1862-1880, s. 199.”
1544. “Östmark husförhör AI:28, 1881-1885, s. 460.”
1545. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, sid 645.”
1546. “Tjällmo vigselbok, 1772-1794, sid 53.”
1547. “Hällestad dödbok EI:1, 1746-1833, sid 365.”
1548. “Hällestad husförhör AI:2, 1760-talet, sid 47.”
1549. “Hällestad husförhör AI:4, saknar år, före 1776, sid 57.”
1550. “Hällestad husförhör AI:4, saknar år, före 1776, sid 131.”
1551. “Hällestad husförhör AI:6, saknar år, före 1780-talet, sid 141.”
1552. “Hällestad husförhör AI:7, 1791-1802, sid 357.”
1553. “Källor: Hällestad och Tjällmo tingslag F:9, 1900-1904, sid 61.”
1554. “Hällestad vigselbok EI:1, 1746-1833, sid 287.”
1555. “Hällestad huförhör AI:10, 1802-1810, sid 240.”
1556. Dalregementets personhistoria del II, sid 307f.
1557. Bygden, Härnösands stifts herdaminne, Sunne.
1558. Personhistorisk tidskrift 1904.
1559. Wikipedia: Burman, Abraham Abraham .
1560. Wikipedia: Wargentin, Pehr .
1561. Wikipedia: Raab.
1562. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 114.”
1563. “Torsåker husförhör AI:1, 1702-1710, s. 50.”
1564. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 36.”
1565. “Torsåker dödbok C:1, 189-1715, s. 49.”
1566. Upsala Ärkestifts herdaminne, del II, sid. 48, tryckt 1843.
1567. “Biografiska anteckningar de Besche.”
1568. Svenskr biografiskt lexikon , band 10, 1931, sid 347.
1569. “Kvillinge födelsebok CI:7, 1861-1880, sid 321.”
1570. “Skökvene dödbok C:4, 1819-1861, sid 315.”
1571. “Skölvene dödbok C:3, 1770-1818, sid 297.”
1572. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 27 ,” “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 27.”
1573. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 17.”
1574. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 65.”
1575. “Härryda vigselbok C:1, 1687-1753, sid 63.”
1576. “Landvetter husförhör AI:1a, 1747-1747, sid 7,” “Landvetter husförhör AI:1a, 1747, s. 7.”
1577. “Härryda husförhör AI:1, 1771-1832, sid 19.”
1578. “Härryda dödbok C:1, 1687-1753, sid 129.”
1579. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 123.”
1580. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 75.”
1581. “Härryda dödbok C:2, 1764-1861, sid 353.”
1582. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 77.”
1583. “Härryda vigselbok C:1, 1687-1753, sid 169.”
1584. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 175.”
1585. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 185.”
1586. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 183.”
1587. “Härryda födelsebok C:2, 1754-1861, sid 1.”
1588. “Härryda födelsebok C:2, 1754-1861, sid 11.”
1589. “Härryda födelsebok C:2, 1754-1861, sid 21.”
1590. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 351.”
1591. Wikipedia: Bergenstråhle.
1592. adelsvapen.com 291 de Geer.
1593. Svenskt biografiskt lexikon, band 7 (1927), sid 1 och 5.
1594. Svenskt biografiskt lexikon, band 10 (1931), sid 453-457.
1595. Wikipedia: Godegårds bruk.
1596. Wikipedia: de Geer.
1597. “Torsåker födelsebok C:8, 1862-1874, 1869.”
1598. “Torsåker husförhör AI:16b, 1817-1836, s. 156.”
1599. “Torsåker husförhör AI:23b, 1866-1870, s. 513.”
1600. “Torsåker dödbok EI:2, 1862-1883, 1878.”
1601. “By husförhör AI:19b, 1886-1895, sid 358.”
1602. “Garpenberg dödbok F:3, 1861-1894, år 1876.”
1603. “Hedemora stadsföramling AIa:6a. 1879-1891, sid 82, 99, 108, 161 och 179.”
1604. “Hedemora stadsförsamling AIa:6b, 1879-1891, sid 213.”
1605. “Hedemors stadsförsamling AIa:6a, 1879-1891, sid 38 och AIa:6b, sid 315.”
1606. “Hedemora husförhör AIa:7, 1891-1897, sid 77 och 118.”
1607. “By församlingsbok AII:1b, 1896-1915, sid 330.”
1608. “By församlingsbok AII:1b, 1896-1915, sid 318.”
1609. “New York Passenger lists 1820-1957.”
1610. “Garpenberg husförhör AI:15, 1873-1882, sid 322.”
1611. “Garpenberg födelsebok C:6, 1861-1892, år 1872.”
1612. “Finland, födelsebok 1657-1890.”
1613. “New York death index, 1862-1948.”
1614. “Göteborg, passagerarlista 1869-1951.”
1615. “Torsåker husförhör AI:13b, 1802-1808, s. 144.”
1616. “Starrkärr födelsebok C:1, 1688-1755, sid 263.”
1617. “Starrkärr dödbok C:1, 1688-1755 (1688-1800), sid 403.”
1618. “Starrkärr vigselbok C:1. 1688-1755, (- 1800), sid 275.”
1619. “Census Colorado, Denver 1930.”
1620. “Census Iowa, Des Moines 1920.”
1621. Wikipedia: Burman, Abraham Laurentii.
1622. Bygdén. Härnösands stifts herdaminne, Bygdeå.
1623. Wikipedia: Burman, Eric .
1624. Svenskt biografiskt lexikon Eric Burman. band 6 (1926), sid 750.
1625. “Nyköping Sankt Nicolai födelsebok CI:2, 1741-1756, år 1749.”
1626. “Stora Malm dödbok F:1, 1727-1808, sid 105.”
1627. “Nyköping alla helgona vigselbok C:1, 1735-1781, sid 365.”
1628. “Stora Malm födelsebok C:3, 1727-1746, sid 74.”
1629. “Stora Malm vigselbok EI:1, 1771-1811, år 1780.”
1630. “Nyköping Sankt Nicolai husförhör AIb:3, 1765-1778, sid 70.”
1631. “Nyköpings Sankt Nicolai husförhör AIb:3, 1765-1778, sid 164.”
1632. “Stora Malm husförhör AI:6a, 1774-1777, sid 108.”
1633. “Stora Malm husförhör AI:7a, 1778-1787, sid 199.”
1634. “Stora Malm husförhör AI:8a, 1788-1797, sid 146.”
1635. “Nyköping Alla Helgona husförhör AI:1, 1769-1777, sid 102.”
1636. “Östra Vingåker dödbok F:1, 1861-1894, år 1870.”
1637. “Östra Vingåker husförhör AI:13, 1866-1870, sid 261.”
1638. “Östra Vingåker födelsebok C:5, 1848-1859, år 1856.”
1639. “Östra Vingåker födelsebok C:4, 1777-1861, år 1856.”
1640. “Östra Vingåker födelsebok C:4, 1777-1861, år 1860.”
1641. “Östra Vingåker F:1, 1861-1894, år 1863.”
1642. “Östra Vingåker husförhör AI:12, 1861-1865, sid 255.”
1643. “Motala födelsebok C:11, 1861-1868, sid 163.”
1644. “Hawaii Deaths and Burials 1862-1919.”
1645. “Väse födelsebok CI:11, 1861-1899, år 1865.”
1646. “San Francisco Call, vol 105, nr 78, 16 feb 1909.”
1647. “Tidningen Vestkusten, nummer 8, 25 februari 1909.”
1648. “Census California 1920, distr 170.”
1649. “Honolulu, Hawaii passageralistor 1900-1959, år 1921.”
1650. “Motala husförhör AI:46. 1874-1878. sid 575,” “Motala husförhör AI:46, 1874-1878, sid 575.”
1651. California Great Registers Voter registration. 1866-1910.
1652. “Stora Malm födelsebok C:4, 1765-1789, sid 50.”
1653. “Stora Malm husförhör AI:8b, 1788-1797, sid 69.”
1654. bergslagsanor.com.
1655. Wikipedia: Barchius, Nicolaus.
1656. Wikipedia: Kalselius, Andreas.
1657. Wikipedia: Kalselius, Olof.
1658. Wikipedia: Risell, C N.
1659. Wikipedia: Rabenius, Ingel.
1660. Wikipedia: Rabenius, Olof.
1661. “Stora Malm husförhör AI:8b, 1788-1797, sid 78.”
1662. “Stora Malm husförhör AI:3, 1732-1749, sid 120.”
1663. “Stora Malm husförhör AI:4, 1749-1762, sid 130.”
1664. “Stora Malm husförhör AI:5, 1763-1774, sid 184.”
1665. “Stora Malm födelsebok C:3, 1727-1764, sid 54.”
1666. “Stora Malm födelsebok C:3, 1727-1764, sid 92.”
1667. “Nyköping Sankt Nicolai husförhör AIb:3, 1765-1778, sid 18.”
1668. “Ovansjö församlingsbok AIIa:7, 1901-1905, s. 1569.”
1669. “Ovansjö församlingsbok AIIa:11, 1906-1912, s. 1634.”
1670. “Högbo inflyttning BI:4, 1909-1924, sid 44.”
1671. “Högbo församlingsbok AIIa:11, 1910-1918, sid 1788.”
1672. “Högbo husförhör AIIa:15, 1919-1927, sid 1684.”
1673. “Ovansjö födelsebok C:13, 1902-1908, s. 21.”
1674. “Hökhuvud födelsebok C:7, 1895-1913, sid 57.”
1675. “Högbo församlingsbok AIIa:15, 1919-1927, sid 1685.”
1676. “Ovansjö församlingsbok AIIa:7, 1901-1905, s. 1564.”
1677. “Högbo församlingsbok AIIa:19, 1927-1942, sid 1066.”
1678. “Högbo församlingsbok AIIa:19, 1927-1942, sid 1136.”
1679. “Ovansjö födelsebok C:13, 1902-1908, s. 70.”
1680. “Ovansjö födelsebok C:13, 1902-1908, s. 139.”
1681. “Ovansjö födelsebok C:14, 1908-1920, sid 25.”
1682. “Högbo vigselbok E:7, 1934-1939, sid 134.”
1683. “Ovansjö församlingsbok AIIa:7, 1901-1905, s. 1542.”
1684. “SCB-utdrag födelsebok, 1860-1949, år 1927, .”
1685. “Gävle Heliga Trefaldighet födelsebok CIII:3, 1926-1931, sid 240.”
1686. “Husby födelsebok C:9, 1829-1849, år 1929.”
1687. “Torsåker dödbok F:2, 1887-1894, sid 48.”
1688. “Husby födelsebok C:9, 1829-1849, sid 14.”
1689. “Torsåker dödbok EI:2, 1862-1883, år 1869.”
1690. “Husby vigselbok EI:3, 1842-1860, år 1854.”
1691. “Torsåker husförhör AI:23a, 1866-1870, sid 282.”
1692. “Torsåker husförhör AI:24a, 1871-1875, sid 307.”
1693. “Torsåker husförhör AI:25a, 1876-1880, sid 321.”
1694. “Torsåker husförhör AI:26a, 1881-1890, sid 385.”
1695. “Torsåker husförhör AI:27a, 1891-1895, sid 330.”
1696. “Husby husförhör AI:18b, 1861-1871, sid 201.”
1697. “Torsåker inflyttning B:4, 1862-1887, år 1865.”
1698. “Husby födelsebok C:15, 1850-1861, år 1856.”
1699. “Husby födelsebok C:15m 1850-1861, år 1860.”
1700. “Hamrånge födelsebok C:2, 1761-1827, sid 201.”
1701. “Husby dödbok F:9, 1850-1861, år 1852.”
1702. “Husby födelsebok C:8, 1801-1828, år 1802.”
1703. “Husby dödbok F:12, 1882-1894, år 1884.”
1704. “Husby vigselbok HVb:1, 1820-1836, år 1825.”
1705. “Enånger utflyttning B:1, 1812-1837, sid 23.”
1706. “Husby husförhör AI:12b, 1820-1831, sid 74 och AI:13b, 1831-1841, sid 74.”
1707. “Husby husförhör AI:12a, 1819-1830, sid 363.”
1708. “Husby husförhör AI:12b, 1820-1831, sid 65.”
1709. “Husby födelsebok C:8, 1801-1828, år 1826.”
1710. “Husby födelsebok C:9, 1829-1849, år 1832.”
1711. “Husby husförhör AI;9b, 1798-1807, sid 308.”
1712. “Söderala födelsbok C:2, 1744-1815, sid 127.”
1713. “Hanebo dödbok C:2a, 1832-1861, sid 131.”
1714. “Hanebo dödbok C:1, 1678-1831, sid 855.”
1715. “Enånger husförhör AI:5, 1807-1816, sid 69 och 209.”
1716. “Åmot dödbok F:1, 1798-1861, sid 8.”
1717. “Skog, husförhör, AI:1, 1737-1761, sid 43.”
1718. “Hanebo husförhör AI:2, 1773-1779, sid 355.”
1719. “Hanebo husförhör AI:3a, 1780-1790, sid 131.”
1720. “Hanebo husförhör AI:4a, 1794-1800, sid 151.”
1721. “Hanebo husförhör AI;5a, 1801-1808, sid 177.”
1722. “Skog husförhör AI:2, 1760-1787, sid 101.”
1723. “Hanebo tingslags häradsrätts arkiv, boupptecnng EII:8b, nr 178.”
1724. “Skog husförhör AI:2, 1760-1787, sid 102.”
1725. “Åmot husförhör AI:2, 1804-1811, sid 1.”
1726. “Bjuråker födelsebok C:2, 1755-1792, sid 59.”
1727. “Bjuråker dödbok C:2, 1755-1792, sid 260.”
1728. Svenskt biografiskt lexikon, band 1, sid 506-507.
1729. Wikipedia: Holstelius, Gabriel .
1730. “Kvillinge födelsebok CI:8, 1880-1891, år 1883.”
1731. “Kvillinge födelsebok CI:8, 1880-1891, år 1886.”
1732. “Risinge födelsebok C:8, 1884-1890, sid 211.”
1733. “Eda födelsebok C:10, 1886-1994, sid 10.”
1734. “Vadfors, Kjell: ”Rämskungens ursprung”. (Släktforskaren utgiven av Västerbergslagens släktforskare 55 1995). Ting i Gagnef 1638 Renoverad dombok Svea Hovrätt Kopparbergs län EXIe:2723 Sid 24.”
1735. “Kvillinge födelsebok CI:8, 1880-1891, år 1880.”
1736. “Kvillinge dödbok CI:8, 1880-1891. år 1885.”
1737. “Vadfors Norrbärkeskiva byalängder och domböcker.”
1738. “Kvillinge födelsebok CI:7, 1861-1880, sid 121.”
1739. “Kvillinge vigselbok EI:2, 1895-1920, sid 6.”
1740. “Kvillinge husförhör AI:31, 1881.1885, sid 604.”
1741. “Kvillinge födelsebok CI:7, 1861-1880, sid 155.”
1742. “Björnlunda födelsebok C:5, 1862-1876, år 1870.”
1743. “Kvillinge födelsebok CI:7, 1861-1880, sid 261.”
1744. “Kvillinge dödbok CI:8, 1880-1891, sid 316.”
1745. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, sid 114.”
1746. “Toraåker dödbok C:1, 1689-1716, sid 51.”
1747. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, sid 200.”
1748. “Kärrbo församlingsbok AIIa:1, 1895-1905, sid 130.”
1749. “Kärrbo födelsebok C:7,1895-1918, år 1900.”
1750. “Kvillinge födelsebok CI:10, 1895-1907, sid 43.”
1751. “Kvillinge födelsebok CI:10, 1895-1907, sid 70.”
1752. “Stora Malm födelsebok C:2, 1713-1726, sid 31.”
1753. “Stora Malm dödbok F:1, 1727-1808, sid 116.”
1754. “Stora Malm födelsebok C:2, 1713-1726, sid 39.”
1755. “Stora Malm dödbok F:1, sid 75.”
1756. “Stora Malm husförhör A:3, 1732-1749, sid 159.”
1757. “Stora Malm husförhör AI:3, 1732-1749, sid 164.”
1758. “Stora Malm födelsebok C:3, 1727-1764, sid 64.”
1759. “Stora Malm födelsebok C:3, 1727-1764, sid 96.”
1760. “Stora Malm födelsebok C:3, 1727-1764, sid 107.”
1761. “Stora Malm dödbok F:1, 1727-1808, sid 69.”
1762. “Stora Malm dödbok F:1, 1727-1808, sid 62.”
1763. “Stora Malm vigselbok C:1, 1691-1712 sid 32 år 1714.”
1764. “Stora Malm husförhör AI:1, 1700-1732, sid 132.”
1765. “Stora Malm födelsabok C:2, 1713-1726, sid 67.”
1766. “Stora Malm födelsebok C:2, 1713-1726, sid 95.”
1767. “Stora Malm födelsebok C:2, 1713-1726, sid 175.”
1768. “Stora Malm födelsebok C:2, 1713-1726, sid 129.”
1769. “Stora Malm födelsebok C:2, 1713.1726, sid 237.”
1770. “Stora Malm födelsebok C:3, 1727-1764, sid 7.”
1771. “Stora Malm födelsebok C:3, 1727-1764, sid 85.”
1772. “Stora Malm dödbok F:1, 1727-1808, sid 47.”
1773. “Stora Malm födelsebok C:3m 1727-1764, sid 117.”
1774. “Stora Malm husförhör A:1, 1700-1732, sid 28.”
1775. “Stora Malm husförhör AI:3, 1732-1749, sid 66.”
1776. “Stora Malm dödbok F:1, 1727-1808, sid 29.”
1777. “Stora Malm dödbok F:1, 1727-1808, sid 59.”
1778. “Stora Malm dödbok C:2, 1713-1736, sid 263.”
1779. “Stora Malm dödbok C:1, 1691-1712, sid 124.”
1780. “Stora Malm vigselbok C:1, 1691-1712, sid 7.”
1781. “Stora Malm dödbok F:1, 1727-1808, sid 79.”
1782. “Stora Malm husförhör AI:2, 1718-1726, sid 22-23.”
1783. “Stora Malm C:1, 1691-1712, sid 64.”
1784. “Stora Malm husförhör AI:1, 1700-1732, sid 8.”
1785. “Stora Malm dödbok C:1, 1691-1712, sid 131.”
1786. “Stora Malm dödbok C:1, 1691-1712, sid 132.”
1787. “Stora Malm husförhör AI:3, 1732-1749, sid 171.”
1788. “Stora Malm husförhör AI:1, 1700-1732, sid 161.”
1789. “Örgryte födelsebok C:2, 1783-1860, sid 161,” “Örgryte födelsebok C;2, 1783-1860, sid 161.”
1790. “Örgryte dödbok C:2, 1783-1860, sid 523.”
1791. “Starrkärr födelsebok C:4, 1797-1833, sid 9.”
1792. “Grangärde dödbok C:1, 1628-1684, sid 142.”
1793. Sohlström, Britt-Marie: Bergsmanssläkter i gamla Norbergs bergslag.
1794. Elgenstierna: Svenska adelns ättartavlor del IV, sid 492.
1795. adelsvapen.com Lake.
1796. “Floda dödbok C:1, 1672-1695, AD bild 80.”
1797. “Grangärde socken byalängd 1670-1695, Kjell Vadfors.”
1798. “Grangärde socken byalängd 1695 - 1720, Kjell Vadfors.”
1799. “Steneby födelsebok C:2, 1702-1741, sid 253.”
1800. “Kila dödbok C:6, 1746-1774, sid 305.”
1801. “Gesäter dödbok C:2, 1760-1827), sid 211.”
1802. “Rölanda vigselbok C:3, sid 335.”
1803. “Håbol födelsebok C:2, 1737-1755, sid 43 .”
1804. “Gesäter födelsebok C:2, 1760-1827, sid 23 .”
1805. “Gesäter födelsebok C:2, 1760-1827, sid 25.”
1806. “Gesäter födelsebok C:2, 1760-1827, sid 39.”
1807. “Vedbo häradsrätt FIIa:23, 1836-1837, sid 841.”
1808. “Karlskoga födelsebok C:2, 1718-1729, sid 33.”
1809. “Karlskoga F:1, 1740-1832, sid 100.”
1810. “Karlskoga födelsebok C:2. 1718-1729, år 1725.”
1811. “Karlskoga dödbok F:1, 1740-1832, sid 117.”
1812. “Karlskoga dödbok F:1, 1740-1832, sid 30.”
1813. “Karlskoga födelsebok C:1, 1679-1718, sid 14.”
1814. “Karlskrona dödbok F:1, 1740-1832, sid 26.”
1815. “Karlskoga födelsebok C:1, 1679-1718, sid 224.”
1816. “Karlskoga dödbok F:1, 1740-1832, sid 83.”
1817. “Karlskoga husförhör AI:1, 1757-1763, sid 67.”
1818. “Karlskoga dödbok EI:1, 1702-1726, sid 5.”
1819. “Karlskoga dödbok EI:1, 1702-1726, sid 7.”
1820. “Säter födelsebok C:5, 1776-1811, år 1783 (AD bild 59).”
1821. “Säter födelsebok C:5, 1776-1811, år 1784 (AD bild 68).”
1822. “Stora Tuna husförhör AI:5, 127.2731, sid 34.”
1823. “Stora Tuna husförhör AI:6, 1732-1736, sid 34.”
1824. “Stora Tuna husförhör AI:8, 1742-1745, sid 32.”
1825. “Stora Tuna födelsebok C:4, 1722-1736, sid 65.”
1826. “Nyköpig, Alla Helgona C:5, 1861-1888, sid 185.”
1827. “Nyköping, Sankt Niciólai dödbok FI:10, 1895-1914, sid 18.”
1828. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 67.”
1829. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 85.”
1830. “Härryda dödbok C:1, 1687-1753, sid 101.”
1831. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 91.”
1832. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 99.”
1833. “Härryda dödbok C:1, 1687-1753, sid 123.”
1834. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 115.”
1835. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 127.”
1836. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 357.”
1837. “Härryda vigselbok C:1, 1687-1753, sid 135.”
1838. “Härryda husförhör AI:1, 1771-1832, sid 7,” “Härryda husförhör C:1, 1687-1753, sid 7.”
1839. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 19.”
1840. “Härryda vigselbok C:1, 1687-1753, sid 43.”
1841. “Härryda husförhör AI:1, 1771-1832, sid 9.”
1842. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 53.”
1843. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 51.”
1844. “Härryda dödbok C:1, 1687-1753, sid 55.”
1845. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 55.”
1846. “Härryda vigselbok C:1, 1687-1753, sid 161.”
1847. “Härryda dödbok C:1, 1687-1753, sid 111.”
1848. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 9.”
1849. “Härryda vigselbok C:1, 1687-1753, sid 165.”
1850. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 9.”
1851. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 45.”
1852. “Härryda dödbok C:1, 1687-1753, sid 165.”
1853. “Härryda vigselbok C:1, 1687-1753, sid 67.”
1854. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 41.”
1855. “Härryda vigselbok C:1, 1687-1753, sid 101.”
1856. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 71.”
1857. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 79.”
1858. “Härryda vigselbok C:1, 1687-1753, sid 147.”
1859. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 7.”
1860. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 10.”
1861. “Torsåker vigselbok C:2, 1716-1746, s. 2.”
1862. “Torsåker dödbok C:3, 1716-1746, sid 114.”
1863. “Ovansjö dödbok C:1, 1671-1705, s. 95.”
1864. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 37.”
1865. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1716. s. 3.”
1866. “Ovansjö födelsebok C:1, 1671-1705, s. 67.”
1867. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, s. 132.”
1868. “Gunnilbo födelsebok C:1, 1660-1683, s. 122.”
1869. “Gunnilbo födelsebok C:2, 1684-1706, s. 2.”
1870. “Torsåker vigselbok C:3, 1747-1779, s. 18.”
1871. “Torsåker vigselbok C:3, 1737-1779, s. 21.”
1872. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 82.”
1873. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 32.”
1874. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 38.”
1875. “Torsåker födelsebok C:3, 1747-1779, s. 52.”
1876. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, sid 11.”
1877. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, s. 44.”
1878. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, s. 3.”
1879. “Torsåker vigselbok C:1, 1689-1715, s. 80.”
1880. “Norrbärke födelebok C:1, 1661-1688, s.42.”
1881. “Torsåker dödbok C:2, 1716-1746, s. 153.”
1882. “Norrbärke födelsebok C:1, 1661-1688, s. 43.”
1883. “Norrbärke räkenskaper LIa:4, 1696-1742, s. 7 (testmente till kyrkan).”
1884. “Torsåker dödbok C;2, 1716-1746, s. 141.”
1885. “Norrbärke vigselbok C:2, 1688-1725, s. 115.”
1886. “Husby husförhör AI:3, 1710-1737, s. 391.”
1887. “Torsåker husförhör AI:2, 1710-1731, s. 218b.”
1888. “Torsåker husförhör AI:3, 1725-1746, s. 93.”
1889. “Norrbärke husförhör AI:1, 1671-1693, s. 93.”
1890. “Norrbärke husförhör AI:2, 1694-1704, s. 202.”
1891. “Norrbärke husförhör AI:1, 1671-1693, s. 59.”
1892. “Norrbärke räkenskaper LIa:1, 1661-1691, år 1688 (testamente till kyrkan).”
1893. “Norrbärke räkenskaper LIa:1, 1661-1691, år 1690 (testamente till kyrkan).”
1894. “Norrbärke räkenskaper LIa:3, 1691-1696, s. 19 (testamente till kyrkan).”
1895. “Norrbärke räkenskaper LIa:3, 1691-1696, s. 18 (testamente till kyrkan).”
1896. “Norrbärke husförhör AI:1, 1671-1693, s. 64.”
1897. “Norrbärke räkenskaper LIa:1, 1661-1691, år 1675 (testamente till kyrkan).”
1898. “Torsåker födelsebok C:7, 1847-1861, sid 82.”
1899. “Torsåker födelsebok C:9, 1875-1885, sid 138.”
1900. “Ovansjö födelsebok C:13, 1902-1906, sid 140.”
1901. “Valbo husförhör AI:14b, 1831-1835, sid 156.”
1902. “Ovansjö vigselbok C:1, 1671-1705, sid 3.”
1903. “Ovansjö dödbok C:1. 1671-1705, sid 88.”
1904. “Ovansjö husförhör AI:1, - 1723, sid 55.”
1905. “Väddö församingsbok AIIa:4, 1901-1906, sid 344.”
1906. “Väddö församlingsbok AIIa:::6, 1906-1911, sid 350.”
1907. “Väddö församlingsbok AIIa:10, 1919-1931, sid 532.”
1908. “Skutskär husförhör AIIa:9, 1918-1932, sid 1616.”
1909. “Skutskär inflyttning B:1, 1909-1940, sid 182.”
1910. “Börstil husförhör AIa:9. 1923-1932, sid 48.”
1911. “Börstil inflyttning B:3, 1895-1936, sid 132.”
1912. “Knutby husförhör AIIa:6, 1921-1930, sid 272.”
1913. “Väddö inblyttning B:4, 1895-1915, sid 56.”
1914. “Österfärnebo utflyttning B:3, 1889-1905, sid 71.”
1915. “Österfärnebo husförhör AI:23b, 1886-1895, sid 580.”
1916. “Väddö församlingsbok AIIa:10, 1919-1931, sid 651.”
1917. “Ovansjö födelsebok C:2, 1706-1740, sid 397.”
1918. “Honolulu, Hawaii, Passenger and Crew Lists, 1900-1959.”
1919. “Census Hawaii, family 183, 20B 1920.”
1920. “The Eugene Guard 1 aug 1943, page 17.”
1921. “San Francisco Call, Volume 93, number 71m 9 February 1903.”
1922. “Ovansjö födelsebok C:2, 1706-1740, sid 94.”
1923. “Ovansjö husförhör AI:3, 1746-1763, sid 251,” .
1924. “Ovansjö födelsebok C:1, 1671-1705, sid 23.”
1925. “Ovansjö dödbok F:1, 1741-1828, år 1754.”
1926. “Ovansjö födeösebok C:1, 1761-1705, sid 38.”
1927. “Ovansjö dödbok F:1, 1741-1828, år 1750.”
1928. “Ovansjö vigselbok C:2, 1706-1740, sid 3.”
1929. “Ovansjö husförhör AI:2, 1724-1745, sid 326.”
1930. “Ovansjö dödbok C:2, 1706-1740, sid 295.”
1931. “Ovansjö dödbok C:2, 1706-1740, sid 345.”
1932. “Ovansjö husförhör AI:1, - 1723, sid 142.”
1933. “Ovansjö dödbok C:2, 1708-1740, sid 343.”
1934. “Ovansjö dödbok F:1, 1741-1826, år 1755.”
1935. “Ovansjö husförhör A!:2, 1724-1745, sid 285.”
1936. “Ovansjö husförhör AI:3, 1746-1763, sid 205.”
1937. “Ovansjö födelsebok C:2, 1706-1740, sid 100.”
1938. “Ovansjö födelsebok C:1, 1871-1705, sid 57.”
1939. “Ovansjö dödbom F:1, 1741-1828, år 1743.”
1940. “Ovansjö födelsebok, C:2, 1706-1740, sid 100.”
1941. “Ovansjö vigselbok C:2, 1706-1740, sid 41.”
1942. “Ovansjö husförhör AI:2, 1724-1745, sid 327.”
1943. “Ovansjö husförhör AI:3, 1746-1763, sid 252.”
1944. “Ovansjö husförhör AI:1, -1723, sid 111.”
1945. “Ovansjö födelsebok C:3, 1741-1766, sid 345.”
1946. “Ovansjö födelsebok C:4, 1767-1800, sid 231.”
1947. “Järbo dödbok V:1, 1882-1888, år 1881.”
1948. “Ovansjö husförhör AI:1, -1723, sid 149.”
1949. “Ovansjö födelsebok C:1, 1671-1705, sid 25.”
1950. “Ovansjö dödbok C:2, 1706-1740, sid 317.”
1951. “Ovansjö dödbok F:1, 1741-1828, år 1750.”
1952. “Ovansjö husförhör AI:1, -1723, sid 143.”
1953. “Gästriklands västra domsagas häradsrätt FII:18 (1938-1938) Bild 5630 / sid 96 (AID: v496483.b5630.s96, NAD: SE/HLA/1040267) .”
1954. “By församlingsbok AII:1d, 1896-1915, sid 1045.”
1955. “Grytnäs församlingsbok AII:3, 1907-1915, sid 248.”
1956. “Grytnäs församlingsbok AII:6, 1915-1920, sid 446.”
1957. “Österfärnebo församlingsbok AIIa:3b, 1915-1927, sid 285 och 283.”
1958. “Risinge församlingsbok AIIa:19, 1917-1925, sid 1125.”
1959. “Skedevi inflyttning BI:11, 1916-1941, sid 46.”
1960. “Skedevi församlingsbok AIIa:7, 1915-1927, sid 273.”
1961. “Västra Vingåker församlingsbok AIIa:6f, 1922-1930, sod 2219.”
1962. “By födelsebok C:12, 1902-1915, sid 229.”
1963. “By vigselbok EI:9, 1936-1962, sid 47.”
1964. “By församlingsbok AII:2a, 1915-1939, sid 103.”
1965. Gillenstam, Hans: Byn Vad i Sörbärke (Släkt och hävd 1971 och 1978).
1966. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 15.”
1967. “Härryda vigselbok C:2, 1754-1861, sid 47.”
1968. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 25.”
1969. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 363.”
1970. “Härryda dödbok C:2, 1754-1861, sid 365.”
1971. “Härryda dödbok C:2, 754-1861, sid 373.”
1972. “Härrryda räkenskaper LI:1, 1636-1753.”
1973. Diplomatarium dalecarlium, del 3 nr 910.
1974. “Västerås domkapitel AI:3 f 137 v.”
1975. “Västerås domkapitel AI:3 f 133 v.”
1976. Elgestierna: Svenska adelns ättartavlor del III, sid 162.
1977. Svenskt biografiskt lexikon, Georg Grissbach, urn:sbl:13224.
1978. adelsvapen.com Danckwardt.
1979. “Söderbärke häradsrätt renoverade småprotokoll vol 25 f 1317v, RA.”
1980. “Dalarnas domböcker I:AI:9 f 14v och 114, ULA.”
1981. “Dalarnas handlingar 1620: 2 f 70v.”
1982. “Kopparbergs läns häradsrätts arkiv XXXVI: AI: 1, ULA.”
1983. Pettersson, Ing-Marie: Norbergs bergslag. Atlas över Sveriges bergslag 1994.
1984. Byar och bebyggelse i Norbergs kommun. Fliken, Hinsebo, Kallmora, Kylsbo, Nordansjö. Norberg: Kulturnämnden, Norbergs kommun., 1979.
1985. “Sveriges befolkning 1960.”
1986. “Risinge födelsebok C:4, 1824-1860, sid 151.”
1987. “Regna vigselbok EI:1, 1877-1889, år 1877.”
1988. “Västervik födelsebok C:1 sid 351.”
1989. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, sid 42.”
1990. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, sid 67.”
1991. “Torsåker födelsebok C:1, 1689-1715, sid 11.”
1992. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, sid 41.”
1993. “Härryda födelsebok C:1, 1687-1753, sid 159.”
1994. “Skedevi födelsebok, SCB-utdrag, år 1921.”
1995. “Ovansjö födelsebok C:2, 1706-1740, sid 178.”
1996. “Ovansjö födelsebok C:2, 1706-1740, sid 254.”
1997. “Ovansjö dödbok C:2, 1706-1740, sid 319.”
1998. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, sid 44.”
1999. “Torsåker dödbok C:1, 1889-1715, sid 36.”
2000. “Torsåker dödbok C:1, 1689-1715, sid 36.”
2001. “Torsåker sösbok C:1, 1689-1715, sid 39.”
2002. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, sid 97.”
2003. “Torsåker födelsebok C:2, 1716-1746, sid 103.”
2004. “Torsåker dödbok C:3, 1747-1779, sid 121.”
2005. “Hällestad husförhör AI:4, saknar år, före 1776, sid 131.”
2006. “Hällestad födelsebok C:4, 1708-1782, sid 549.”
2007. “Hällestad födelsebok EI:1, 1746-1833, sid 623.”