KMFanlista191207 - Ansedel
KMFanlista191207 - Ansedel
NamnHans Brännekettil
Partners
Ogift
BarnMargareta (1425-1456)
Notis för Hans Brännekettil
Nämnd 1434-1452. Bosatt i Stora Kopparberg (W), Varbo. Bergsman vid Kopparberget, bergsfogde 1439.

Hans Brännekettil (även Brännekättel eller Brändekättil) var bergsfogde i Falun. Namnet Brännekettil är av typen tillnamn.
Han är sigillvittne vid jordförsäljningar på Kopparberget 19 januari 1434 och 29 oktober 1437, då han hänger sitt ännu bevarade sigill under salubrevet – sigillet innehåller ett bomärke. 4 februari 1439 höll han som bergsfogde ting vid Kopparberget i Falun tillsammans med bergmästaren i Falun Hans Jönsson. Han ägde ett flertal gruvtäkter vid Kopparberget och rättigheterna till en hytta med tillhörande kvarnström. 12 april 1452 säljer han en rad strögods inklusive en hytta vid Kopparberget och detta är sista bevarade källan om honom.
Han var enligt Boëthius bosatt i Varbo i Stora Kopparbergs socken. Hans dotter Margit var gift med Jeppe Hansson (Svinhuvud) i Risholn, domare på Kopparberget olika år under perioden 1463–1481.
Brännekettil omnämns som ägare till gården Bredsarvet eller Britsarvet utanför Falun – en gård som bland annat fungerat som sommarbostad för landshövdingen Hans Järta.
Referenser:
Dipl. Dalek. nr 87 (SMR 881)
Bertil Boëthius, Kopparbergslagen fram till 1570-talets genombrott. Uppkomst, medeltid, tidig vasatid, Uppsala 1965.

Flera av bergsfogdarna nämns som rådsmedlemmar både före och efter det att de haft uppgiften som fogde. Årtalen nedan hänvisar till de år de är nämnda i bevarade dokument. De följande bergsfogdarna under medeltiden som är kända var:
Bernt van Kamen 1395
Hans Brännekettil 1439
Jöns Ingemarsson (Hjort af Ornäs) 1441
Erik Bengtsson (Oxenpanne) 1452
Vilkin Olsson 1463
Peder Henriksmåg 1474, 1477
Knut Jönsson i Gamlaberget (Svinhufvud) 1481, 1484
Hans Olsson (Stierna) 1485
Hans Jeppesson (Svinhufvud eller Simla) 1491-1493
Hans Jeppesson i Risholm (Svinhufvud) 1496
Nils Månsson (Svinhufvud) 1498, 1499, 1500
Kristoffer Olsson (Stjärna) 1502, 1505, 1506
Hans Jeppesson i Risholm (Svinhufvud) 1511, 1513
Måns Nilsson i Aspeboda 1515
Kristoffer Olsson (Stjärna) 1521
Peder Svensson i Vibberboda 1523
Måns Nilsson i Aspeboda 1521
Erik Hansson i Aspeboda 1526-1528
Jöns Olsson 1529, 1531, 1533
Anders Persson i Kämparvet 1534
Senast ändrad 2 feb 2014Skapad 7 dec 2019 med hjälp av Reunion för Macintosh