KMFanlista220717 - Ansedel
KMFanlista220717 - Ansedel
NamnESTER Eugenia Holm
Född12 dec 1891, Hästbo, Torsåker (X)9
Död11 jun 1977, Bollnäs (X)381,9
Begravd17 jun 1977, Sandviken (X)
DödsorsakLunginflammation
MorBEDA Davida Pettersson (1853-1932)
Partners
Född21 jan 1886, Sibbersbo, Torsåker (X)379
Död2 apr 1963, Sandviken (Gävle lasarett) (X)380
YrkeByggmästare
DödsorsakLunginflammation
FarCarl-Erik Rehn (1852-1938)
Äktenskap16 jul 1921382
BarnMAJ-BRITT Ingegerd (1922-2000)
Notis för ESTER Eugenia Holm
2 generationer nedstigande till Kerstin Fredriksson.

Kom från Hästbo, Torsåker. Inflyttad till Sandviken, Högbo 22 jul 1922.
Bodde Högbovägen 74, Sandviken, 1943 (faderns bouppteckning).
Gick på Bollnäs Folkhögskola 1909. Landstingets arkiv: anna-karin.holmqvist@lg.se
Bollnäs folkhögskolan: handarbete och teoretisk inriktning och skolans hemsida:
Folkhögskola för kvinnor i Bollnäs
Folkhögskolans andrelärare gifte sig 1888. Hans hustru hade förberett sig för folkhögskolelivet genom att delta i en 3-månaders kurs vid kvinnliga folkhögskolan i Lunnevad, Östergötland. Den 15 augusti 1888 startade folkhögskolan för kvinnor i Bollnäs. 18 elever infann sig och betalade 25 kr i avgift för kursen. Krav för inträde var att de uppnått konfirmationsåldern och kunnat visa frejdebetyg.
Hjalmar och Maria Dahm svarade för undervisningen de första åren. 1890 erhölls stats- och landstingsanslag, varefter flera lärare kunde engageras. Kurstiden var 3 månader.
Som styrelse fungerade från 1890 ledamöterna i landstingets folkundervisningskommitté, vilka åtog sig uppdraget som privatpersoner.
Fr o m 1889 inrättades en andra årskurs. Denna utvidgades 1905 till att omfatta även en husmoderskurs.
Undervisningsämnena i kvinnliga folkhögskolan var:
* modersmålet
* historia
* geografi
* räkning
* naturkunnighet
* sång
* hälso- och sjukvårdslära
* mjölkhushållningslära
* välskrivning
* stickning
* sömnad
* styckning
* vävning
Folkhögskolan för kvinnor övertas fr om 1908 av landstinget med folkundervisningskommittén som styrelse. År 1921 omvandlas den till Gävleborgs läns folkhögskolas fristående kvinnliga kurs. Den har i huvudsak sin verksamhet förlagd till sommarhalvåret.

Boende efter giftermålet, se mannen.385
Notis för ESTER Eugenia Holm
Utflyttad från Torsåker den 16 november 1911 till Danderyd, Stockholms län,
Sid 437 i församlingsboken Torsåker.

Inflyttad Danderyd 11 december 1911, piga. Till Djursholm, Skirner 2, sid 329.
Bodde hos grosshandlare Georg Fredrik Kant f. 1880 och h.h. Ada Fridenreich Maria von Wolffradt f. 1877 och dotter Brita Lillianne Margit f. 1904 och barnet Mary Christina Östlund f. 1905 i Sollefteå.
Utflyttad 1 november 1912, nr 276, Djursholm. Till Storkyrkoförsamlingen, Prestgatan 28, sid 575 i församlingsboken.
Den 19 november 1912 till Storkyrkoroten.

ROTEMANSARKIVET
Holm Ester Eugenia
Tjänarinna
f. 12/12 1891 (Torsåker, Gbl)
Ogift, inneboende/anställd utan familj
In 19/11 1912 från Danderyd, Sthlm län
Ut12/12 1912 till rote 19 (Skinnarviksroten)
Rote (Storkyrkoroten, Storkyrko församling (litt B6-3)
Prästgatan 28, Västerlånggatan 29 (Iris 9)
Ej vaccinerad
Kyrkoinskrivningsår 1912
Hushållsföreståndareuppg: Marg

Hushåll:
Nygren, Karl Herman f 31/3 1861 (1907-15)
Nygren/Karlsson, f. Holm/ Emma Vilhelmina 26/5 1867 (1907-1917)
Dotter Nygren, Gunhild Matilda Fredrika f. 13/9 1897 (1907-1917)
Holm Ester Eugenia (1912)
Emma Vilhelmina var syster till pappa Anton, alltså Esters faster.

----
Tjänarinna
In 19/12 1912 från rote 1 (Storkyrkoroten)
Ut 1913 till Torsåker, Gävleborgs län
Rote 19 (Skinnarviksroten), Maria församling (litt N 22)
Vaccinerad
Häfte 18768 (1910-1926), sida 5, rad 5
Biografi-ID 187660150050
Inflyttningsdatum i flyttningslängd 19/12 1912

Hushåll:
Nyström, Alfred Theodor f 26/5 1865 (1912-16)
Nyström/Larsson/ Agnes Lovisa Maria f 21/5 1873 (1912-16)
Barn Nyström Åke Teodor f 22/9 1913
Barn Nyström, Inga Lovisa f 9/8 1915
Gustafsson Elsa Olivia f 9/1 1889 (1913-14)
Holm Ester Eugenia (1912-13)

Hemflyttad till Torsåker 12/1 1914 och åter till Maria, Stockholm 10/12 1914 (Torsåker B:6)

----
Tjänarinna
In 17/12 1914 från Torsåker
Ut 9/5 1916 till Torsåker
Rote 19 (Skinnarviksroten) Maria församl (litt N 7)
Bastugatan 39, Tavastgatan 30,Timmermansgatan 4.6.8. (Kattrumpan 1,16)
Vaccinerad
Hushållsuppgift A.Th Nyström
3 tr
Holm Ester Eugenia (1914-16)

Hemflyttad till Torsåker 9/6 1916 (Torsåker B:8?)
Flyttar till Österhaninge, Stockholm 7/2 1918 (Torsåker B:7)

----
Piga
Österhaninge
Inflyttningsbok 1918 7/2 (Österhaninge BI)
HEE, fr Kvarntäppan s. 116
Utflyttningsbok 1918 22/5 (Österhaninge BII)
HEE, fr till Torsåker Hästbo
Framgår inte i Församlingsboken Kvarntäppan vad hon jobbar med och var.

----
Hemflyttad till Torsåker 23/5 1918 (Torsåker B:8)
Ester flyttar till Sandviken när hon gifter sig 1921, , , ,
Senast ändrad 6 nov 2014Skapad 17 jul 2022 med hjälp av Reunion för Macintosh