KMFanlista190402 - Person Sheet
KMFanlista190402 - Person Sheet
NameKERSTIN Margareta Fredriksson
Född7 Sep 1948, Sandviken (X)
YrkeAntikvarie och arkivarie
UtbildningFil.kand., arkivutbildning
MotherMAJ-BRITT Ingegerd Rehn (1922-2000)
Spouses
Född10 Aug 1947, Sundsvall (Y)
YrkePsykolog och terapeut
UtbildningPsykologexamen
FatherAxel Ellert (1919-1993)
MotherKarin Petrusson (1924-2011)
Äktenskap1974
ChildrenPer MAGNUS Emanuel (Fosterbarn) (1965-)
 Inga ELISABETH Erika (Fosterbarn) (1967-)
 MATTIAS Fredrik (1972-)
 JENNY Karin (1975-)
Notes for KERSTIN Margareta Fredriksson
Född i Sandviken. Tog studenten i Sandviken 1967. Bodde i Sandviken till augusti 1967. Uppväxt på Polhemsgatan 11b i Örta. Flyttade till Uppsala augusti 1967. Flyttade till Umeå augusti 1969. Flyttade till Göteborg augusti 1970. Arbetade i Göteborg som socialassistent. Fick barn 1972. Arbetade sedan som dagmamma fram till december 1974. Flyttade till Östersund 1 januari 1975. Födde barn 1975. Arbetade med tillsyn av fosterbarn och sommarbarn från Stockholm fram till 1979. Anställd som ombudsman från 1979 till 1987. Arbetade på Jamtli sedan hösten 1987, först med enbart biblioteket och från 1995 med Jamtlis Arkiv som är både bibliotek, arkiv och fotosamling. Slutade arbetet på Jamtli i juli 2012.

Bor i Näcksta, Hackås sedan 1992.
Last Modified 14 Nov 2017Created 3 Apr 2019 med hjälp av Reunion för Macintosh